Dobrodzień

Dobrodzień (dodatkowa nazwa w języku niemieckim Guttentag) jest miastem na Górnym Śląsku, w województwie opolskim, w powiecie oleskim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dobrodzień.

Historia Dobrodzienia

Dobrodzień po raz pierwszy pojawił się w dokumentach w 1267 roku. Kilkanaście lat później nadano miejscowemu sołtysowi Henrykowi przywileje przez Bolesława I, czyli księcia opolskiego. W skład tych przywilejów wchodził Dobrodzień. Na początku XIV wieku była to już dość duża osada, ponieważ w roku 1311 był w niej kościół parafialny. Prawa miejskie Dobrodzień otrzymał w 1374 roku z rąk księcia Władysława Opolczyka. Jednak najstarsze znaleziska archeologiczne w postaci przedmiotów codziennego użytku, pochodzą z II-III okresu epoki brązu (1450-1000 r. p.n.e.). Zanim powstały pierwsze zapiski o tej miejscowości, Dobrodzień, tak jak pozostałe miasta na Śląsku, uległ rozdrobnieniu dzielnicowemu, które zaczęło się po śmierci króla Bolesława Krzywoustego. To właśnie on podzielił Polskę pomiędzy swoich synów. Śląsk przypadł Władysławowi II.

Zabytki w Dobrodzieniu

Zabytki w Dobrodzieniu to: kościół parafialny pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, z lat 1851-1854, cmentarz przykościelny, kościół cmentarny pod wezwaniem św. Walentego (drewniany, z połowy XVII wieku) oraz cmentarz żydowski, z XVIII w.

Wywóz odpadów w Dobrodzieniu

Nasza firma zajmuje się wywozem odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Dobrodzień, oraz ich ekologiczną utylizacją. Gwarantujemy atrakcyjne ceny za kontenery Dobrodzień. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

do góry