Gogolin

Gogolin jest miasteczkiem w województwie opolskim, leżącym blisko Kamienia Śląskiego i Strzelców Opolskich. Po przeciwnej stronie autostrady znajdują się Krapkowice oraz Góra Św. Anny.

Gogolin na całym Śląsku najbardziej kojarzony jest z popularną pieśnią ludową "Poszła Karolinka do Gogolina". Rozpropagował ją Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" z siedzibą w pałacu w Koszęcinie.

Zabytki w Gogolinie

Pierwszym ważnym zabytkiem w Gogolinie jest Pomnik Karolinki, na Rynku. Jest to pomnik Karolinki ze wspomnianej wcześniej pieśni ludowej. Stoi na placu głównym w Gogolinie już od 1967 roku. Kolejnym zabytkiem jest cmentarz żydowskim przy ulicy Wyzwolenia. Jest to kirkut z połowy XIX wieku. Ostatni pogrzeb miał tutaj miejsce w 1935 roku. Chowano również Żydów zmarłych w pobliskich obozach pracy w latach 1940-44. Dziś na cmentarzu znajduje się kilkadziesiąt macew. W Gogolinie warto jeszcze zobaczyć zbiorową mogiłę powstańców śląskich na cmentarzu katolickim. Kolejnym zabytkiem jest Kościół ewangelicko-augsburski (świątynia zbudowana w latach 1908-09).

Wywóz odpadów w Gogolinie

Jakie rodzaje odpadów wywozimy? W naszej ofercie znajduje się wywóz następujących odpadów: odpadów budowlanych (gruzu czystego, zanieczyszczonego, zmieszanego), odpadów wielkogabarytowych, odpadów zmieszanych, papy oraz azbestu. Natomiast jeżeli chodzi o wywóz czystego gruzu Gogolin, to do kontenerów Gogolin można wrzucać tylko takie odpady, jak: gruz ceglany i betonowy, zmieszany gruz betonowy z ceglanym i małą zawartością ceramiki (na przykład glazura, kafle), gleba, ziemia, kamienie, piasek, dachówka, mury i tynki.

do góry