Strona główna/Odpady budowlane/Odpady pobudowlane i poremontowe

Odpady pobudowlane i poremontowe

Odpady poremontowe i pobudowlane - cennik dla Twojej lokalizacji

Dostępne kontenery

Poniższe ceny są orientacyjne. Aby poznać szczegółowy cennik wywozu odpadów wpisz adres oraz wybierz rodzaj odpadu w wyszukiwarce powyżej.

Odpady poremontowe - odpady pobudowlane | ecoexpress24.pl

Realizacja inwestycji budowlanej, prace rozbiórkowe oraz remonty generują dużą ilość odpadów. Ze względu na przepisy nie mogą być one wyrzucone do śmietników komunalnych, a na inwestorze spoczywa obowiązek ich właściwej utylizacji. Kontenery na odpady pobudowlane możesz wynająć w ecoexpress24.pl. Dowiedz się, jak to zrobić i jakie odpady mogą się w nich znaleźć.

Czym są odpady pobudowlane?

Odpady pobudowlane i poremontowe to wszystkie odpady, które są wytwarzane w wyniku przeprowadzanych budów, rozbiórek i remontów. Należą do nich m.in. opakowania po materiałach, elementy stolarki, folie czy styropian. Odpadów tych nie wolno wyrzucać do śmietników komunalnych. Powinny być one zutylizowane bądź przetworzone we właściwy sposób. Najwygodniej i najskuteczniej można zagospodarować je poprzez wynajem kontenera na odpady pobudowlane. Ich wywozem zajmie się profesjonalna firma, posiadająca stosowne uprawnienia. W ten sposób nie musisz martwić się o skomplikowany proces logistyczny ani o otrzymanie wysokiego mandatu za nieprawidłowe gospodarowanie odpadami poremontowymi.

Kontenery na śmieci poremontowe w ecoexpress24.pl

Odpady pobudowlane ważą znacznie mniej niż gruz, dlatego kontenery na tego typu śmieci mogą mieć większą pojemność. W ecoexpress24.pl można wynająć kontenery na śmieci poremontowe o pojemności od 2 do 36 m3.

Jeśli przewidywana ilość odpadów jest niewielka bądź postawienie kontenera w pobliżu posesji jest niemożliwe ze względów logistycznych, możesz zdecydować się na zakup worków Big-Bag. W ecoexpress24.pl dostępne są worki BB o pojemności 1 bądź 1,5 m3. Po wypełnieniu worka odpadami wystarczy zamówić jego odbiór. Odpady zostaną wywiezione w ciągu 14 dni od zakupienia usługi.

Jak zamówić kontenery na odpady poremontowe?

W ecoexpress24.pl kontenery na odpady poremontowe zamówisz za pośrednictwem naszego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej bez konieczności zakładania konta. W następujących po sobie kolejno krokach:

 • wpisz dokładny adres nieruchomości, do której ma zostać podstawiony kontener na odpady poremontowe;
 • spośród dostępnych kontenerów wybierz ten o optymalnej dla Twoich potrzeb pojemności i kliknij „Zamów”;
 • po przejściu na kolejną stronę wskaż daty podstawienia kontenera i wywozu odpadów poremontowych;
 • uzupełnij dane kontaktowe, dane do faktury oraz wszystkie pozostałe informacje i przejdź do płatności.

Usługa zostanie przekazana do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty. Po złożeniu zamówienia należy pamiętać o tym, aby przygotować miejsce na postawienie kontenera oraz stosowne zgody, jeśli są wymagane.

Co może znaleźć się w kontenerach na śmieci pobudowlane

Śmieci pobudowlane i poremontowe, jakie mogą znaleźć się w kontenerach to:

 • worki po materiałach budowlanych;
 • styropian (czysty i zabrudzony);
 • płyty kartonowo-gipsowe;
 • złom i profile metalowe;
 • drewno;
 • siatki montażowe zanieczyszczone klejem tynkiem;
 • narzędzia budowlane;
 • folie malarskie i ogrodowe;
 • wiaderka po cemencie i farbach;
 • tworzywa sztuczne, w tym butelki typu PET.

W kontenerach na odpady pobudowlane nie mogą znaleźć się papa i wełna mineralne. Wywóz tych odpadów wymaga wynajęcia osobnych kontenerów.

Ważne informacje przed zamówieniem wywozu i odbioru śmieci pobudowlanych

Usługa wywozu odpadów pobudowlanych i poremontowych może być wykorzystana do usuwania takich odpadów jak:
 • worki po materiałach budowlanych
 • styropian brudny (styropian z kawałkami tynku)
 • płyty kartonowo-gipsowe
 • wiaderka po cemencie i farbach
 • siatka montażowa z klejem i kawałkami tynku
 • folia, folia malarska i ogrodowa
 • drewno
 • profile metalowe
 • złom
 • butelki typu PET i inne tworzywa sztuczne
 • styropian
 • narzędzia budowlane

Jeżeli chcesz wrzucić do kontenera, gruz czysty, gruz o mniejszym stopniu zanieczyszczenia lub odpady, których nie ma powyżej to wybierz:  

W kontenerze na odpady budowlane zanieczyszczone NIE mogą się znaleźć:

 • wełna mineralna i szklana,
 • odpady niebezpieczne, np.:
  • chemikalia, 
  • aerozole,
  • oleje,
  • inne ciecze niebezpieczne.
 • baterie,
 • azbest,
 • eternit, papa, ondulina
 • odpady biodegradowalne (np. odpady zielone, krzewy, kłącza, trawy),
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • świetlówki,
 • gruz ceglany, gruz czysty,
 • ziema, piasek.

Tutaj możesz zapytać o wywóz innych odpadów:

Pamiętaj, że sortując odpady budowlane możesz dużo zaoszczędzić. 

Odbiór czystego gruzu jest tańszy niż gruzu zanieczyszczonego. W kontenerze na gruz zmieszany, poprzez różne frakcje, gruzu mieści się mniej.

Selektywna zbiórka odpadów budowlanych jest również przyjazna dla naszego środowiska naturalnego.

W przypadku większych remontów zamów kilka dużych worków Big-Bag lub kontenerów na gruz prowadząc selektywną zbiórkę już na placu budowy.  #Bądź ECO nowoczesny.

Korzystając z formularza zakupu decydujesz się na zakup usługi dostarczenia, wskazanego przez Ciebie kontenera na odpady budowlane wraz z usługą jego odbioru i zagospodarowania zanieczyszczonego gruzu budowlanego zgodnego z powyższymi specyfikacjami.

Cena obejmuje określoną objętość kontenera i maksymalną, dopuszczalną wagę odpadów gruzu.

Kontener na zanieczyszczony gruz wynajmowany jest na okres wskazany w formularzu zamówienia i podstawiany zgodnie z zamówioną datą jego podstawienia.

Usługa ta jest wykonywana niezwłocznie i wiąże się z kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę usługi, dlatego też kupując usługę podstawienia kontenera na gruz zmieszany, lub odbioru worka Big-Bag z odpadami poremontowymi świadomie rezygnujesz z prawa odstąpienia od Umowy.

do góry