Czysty gruz

Cennik dla Twojej lokalizacji

Czysty gruz - odbiór gruzu | ecoexpress24.pl

Realizujesz inwestycję budowlaną, prace rozbiórkowe bądź przeprowadzasz gruntowny remont? Wskutek wykonywania tego typu robot wytworzone zostaną odpady budowlane, wśród których znajdzie się czysty gruz. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tego typu odpady powinny być we właściwy sposób zagospodarowane. Właściwy i legalny wywóz gruzu zapewni ecoexpress24.pl. Sprawdź, jakie kontenery na gruz czysty możesz wynająć na naszej platformie, jakie odpady mogą się w nim znaleźć i jak zamówić kontener na czysty gruz.

Kontener na gruz czysty - wynajem kontenerów od ecoexpress24.pl

Gruz czysty to odpady o dużej masie, dlatego też kontenery nie mogą być zbyt duże. Wszystko w celu zapewnienia bezpiecznego wywozu odpadów. Ecoexpress24.pl oferuje kontenery na czysty gruz budowlany, których pojemność wynosi od 2 do 15 m3. Cena wynajmu kontenera na gruz czysty zależy od lokalizacji, dlatego prosimy najpierw wskazać dokładny adres. Po jego wpisaniu wyświetlą się ceny obowiązujące w danej lokalizacji. Możliwy jest także zakup worków Big-Bag.

Zamów kontener na gruz czysty na ecoexpress24.pl

Aby wynająć kontener na gruz czysty, wpisz dokładny adres oraz określ rodzaj odpadów jako „czysty gruz”. Następnie spośród dostępnych kontenerów wybierz ten o optymalnej pojemności i kliknij „Zamów”.

Przy wypełnianiu formularza wskaż okres wynajmu kontenera na czysty gruz - określ, kiedy ma zostać podstawiony i kiedy ma mieć miejsce wywóz gruzu. Przekroczenie terminu będzie wiązało się z niewielką opłatą. Wprowadź niezbędne dane kontaktowe oraz dane do faktury i przejdź do podsumowania, w którym dokonasz płatności za wynajem kontenera.

Co może znaleźć się w kontenerze na gruz czysty?

Gruz czysty jest odpadem budowlanym, który można przetworzyć. Dlatego też należy go segregować - nie tylko umożliwi to ponowne wykorzystanie materiału, ale też obniży koszty wywozu odpadów, ponieważ wywóz gruzu czystego jest tańszy niż np. gruzu zmieszanego.

Czysty gruz budowlany to odpady takie, jak:

 • gruz ceglany i betonowy;
 • gruz ceglany i betonowy zmieszany z niewielką zawartością ceramiki;
 • dachówki;
 • mury i tynki.

Pozostałe odpady budowlane wymagają wynajęcia osobnych, przeznaczonych na nie kontenerów.

Jak zagospodarować czysty gruz?

Czysty gruz znakomicie nadaje się do ponownego wykorzystania. W zależności od tego, jakie materiały poddawane są przetworzeniu, można uzyskać z nich kruszywo o różnych właściwościach. Po przetworzeniu czysty gruz można wykorzystać m.in.:

 • do wyłożenia nawierzchni parkingowej (dodatkowym plusem takie rozwiązania jest brak konieczności budowy systemu odprowadzania wody);
 • jako podsypkę pod kostkę brukową;
 • jako fundament pod tory kolejowe;
 • do utwardzania podjazdów;
 • do budowy wałów i  nasypów kolejowych lub drogowych.

Ponowne wykorzystanie gruzu czystego to rozwiązanie korzystne dla środowiska naturalnego, a ponadto opłacalne, ponieważ zmniejsza zapotrzebowanie na surowiec.

Ważne informacje przed zamówieniem

Usługa wywozu czystego gruzu może być wykorzystana do usuwania jedynie takich odpadów jak:

 • gruz ceglany i betonowy
 • zmieszany gruz betonowy z ceglanym i małą zawartością ceramiki (np. glazura, kafle)
 • dachówka
 • mury i tynki

Czysty gruz: gruz ceglany, odpady betonu oraz gruz betonowy

z rozbiórek i remontów

czysty gruz
 • Gruz ceglany
 • odpady betonu
 • odpady betonowe
 • gleba ziemia kamienie

W kontenerze na odpady budowlane czysty gruz NIE mogą się znaleźć:

 • wełna mineralna i szklana,
 • płyty kartonowo-gipsowe
 • płyty i inne materiały izolacyjne,
 • odpady niebezpieczne, np.:
  • puszki i wiaderka po farbach,
  • chemikalia, 
  • aerozole,
  • oleje.
 • ciecze,
 • baterie,
 • azbest,
 • eternit,
 • złom metalowy,
 • drewno, papier, szkło
 • tworzywa sztuczne w tym folia i styropian,
 • odpady komunalne i ubrania,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • papa,ondulina
 • ziema.

Tutaj możesz zapytać o wywóz innych odpadów:

Pamiętaj, że sortując odpady budowlane możesz dużo zaoszczędzić. 

Odbiór czystego gruzu jest znacznie tańszy niż zanieczyszczonego.

Selektywna zbiórka odpadów jest również przyjazna dla naszego środowiska naturalnego.

Korzystając z formularza zakupu decydujesz się na zakup usługi dostarczenia, wskazanego przez Ciebie kontenera na odpady budowlane wraz z usługą jego odbioru i zagospodarowania czystego gruzu budowlanego zgodnego z powyższymi specyfikacjami.

Kontener na czysty gruz wynajmowany jest na okres, który wskażesz w formularzu zamówienia. W formularzu podawana jest zarówno data podstawienia kontenera na gruz jak i proponowana data odbioru kontenera z czystym gruzem. Wraz z wydłużeniem daty odbioru, doliczana jest niewielka opłata za dłuższy czas wynajmu kontenera. 

Usługa ta jest wykonywana niezwłocznie i wiąże się z kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę usługi, dlatego też kupując niniejszą usługę rezygnujesz z prawa odstąpienia od Umowy.

do góry