Zamówienia telefoniczne: 669 011 011

Czysty gruz

Cennik dla Twojej lokalizacji

Ważne informacje przed zamówieniem

Usługa wywozu czystego gruzu może być wykorzystana do usuwania jedynie takich odpadów jak:

 • gruz ceglany i betonowy
 • zmieszany gruz betonowy z ceglanym i małą zawartością ceramiki (np. glazura, kafle)
 • dachówka
 • mury i tynki

Czysty gruz: gruz ceglany, odpady betonu oraz gruz betonowy

z rozbiórek i remontów

czysty gruz
 • Gruz ceglany
 • odpady betonu
 • odpady betonowe
 • gleba ziemia kamienie

W kontenerze na odpady budowlane czysty gruz NIE mogą się znaleźć:

 • wełna mineralna i szklana,
 • płyty kartonowo-gipsowe
 • płyty i inne materiały izolacyjne,
 • odpady niebezpieczne, np.:
  • puszki i wiaderka po farbach,
  • chemikalia, 
  • aerozole,
  • oleje.
 • ciecze,
 • baterie,
 • azbest,
 • eternit,
 • złom metalowy,
 • drewno, papier, szkło
 • tworzywa sztuczne w tym folia i styropian,
 • odpady komunalne i ubrania,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • papa,
 • ziema.

Tutaj możesz zapytać o wywóz innych odpadów:

Pamiętaj, że sortując odpady budowlane możesz dużo zaoszczędzić. 

Odbiór czystego gruzu jest znacznie tańszy niż zanieczyszczonego.

Selektywna zbiórka odpadów jest również przyjazna dla naszego środowiska naturalnego.

Korzystając z formularza zakupu decydujesz się na zakup usługi dostarczenia, wskazanego przez Ciebie kontenera na odpady budowlane wraz z usługą jego odbioru i zagospodarowania czystego gruzu budowlanego zgodnego z powyższymi specyfikacjami.

Kontener na czysty gruz wynajmowany jest na okres, który wskażesz w formularzu zamówienia. W formularzu podawana jest zarówno data podstawienia kontenera na gruz jak i proponowana data odbioru kontenera z czystym gruzem. Wraz z wydłużeniem daty odbioru, doliczana jest niewielka opłata za dłuższy czas wynajmu kontenera. 

Usługa ta jest wykonywana niezwłocznie i wiąże się z kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę usługi, dlatego też kupując niniejszą usługę rezygnujesz z prawa odstąpienia od Umowy.

do góry