Zapytanie o wywóz odpadów - Azbest

Usługi wywozu Azbestu są wyceniane indywidualnie.
Wypełnij poniższy formularz, a my przygotujemy dla Ciebie wycenę.

* pola wymagane
Administratorem danych osobowych podanych za pośrednictwem powyższego formularza jest Właściciel Serwisu Ecoexpress24.pl. Podanie danych jest dobrowolne, jeśli jednak tego nie zrobisz, wysłanie wiadomości przy pomocy formularza nie będzie możliwe.

Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: dane_osobowe@ecoexpress24.pl. Twoje dane przetwarzane są w celu: - komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość - przesyłając do nas swoją wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie w tym celu podanych danych. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej wycofaniem. W zależności od treści Twojej wiadomości, podstawą przetwarzania Twoich danych może być również podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy; - związanym z potencjalną możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora).

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej w związku z potencjalnymi roszczeniami, przez okres przedawnienia takich roszczeń. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być: - dostawcy usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające udzielenie odpowiedzi oraz zarządzanie organizacją administratora (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym), - dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), w tym, w ramach powyższych czynności, także spółki z grupy kapitałowej administratora, tj. Alba Group. Właścicielem serwisu jest ALBA Południe Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza).
Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności.

 

Azbest - niebezpieczny materiał, który musi zostać usunięty

Ze względu na wysoką szkodliwość azbestu, w tym działanie chorobotwórcze i rakotwórcze, wykorzystywanie produktów budowlanych zawierających ten materiał zostało zabronione w roku 1997. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, azbest powinien całkowicie zniknąć ze wszystkich budynków na terenie Polski do 2032 roku. Dlatego za pośrednictwem ecoexpress24.pl można zamówić usługę utylizacji azbestu.

Wywóz azbestu -formularz ecoexprees24.pl

Obowiązujące przepisy mówią o tym, że azbestu nie można usuwać samodzielnie, a wszelkie prace związane z jego utylizacją mogą wykonywać jedynie specjalistyczne firmy, które posiadają stosowne uprawnienia.

Aby poznać cenę i uzgodnić warunki wywozu azbestu we współpracy z ecoexpress24.pl, należy dokładnie wypełnić znajdujący się na stronie formularz. W odpowiedzi otrzymają Państwo ofertę wywozu azbestu przez współpracującą z ecoexpress24.pl firmę, posiadającą uprawnienia do gospodarowania odpadami budowlanymi zawierającymi azbest.

Utylizacja azbestu - koszt

Koszty utylizacji azbestu mogą się różnić w zależności od regionu, w którym ma dojść do usunięcia i prawidłowego wywozu odpadów zawierających ten materiał. W celu poznania ceny utylizacji azbestu należy wypełnić znajdujący się na tej stronie formularz.

Koszty utylizacji azbestu można obniżyć, korzystając z dofinansowań, udzielanych przez jednostki samorządowe.

Utylizacja azbestu - konieczność zachowania szczególnej ostrożności

W związku z niebezpieczeństwem, jakie zachodzi w czasie usuwania azbestu z obiektów budowlanych, należy zachować szczególną ostrożność i stosować wymagane środki bezpieczeństwa oraz procedury. Ekipa fachowców, która zajmuje się rozbiórką lub usuwaniem elementów zawierających azbest, musi być ubrana w specjalne kombinezony ochronne, które po skończonej pracy także zostają poddane utylizacji.

Utylizacja azbestu może odbywać się wyłącznie na składowiskach, które są uprawnione do przyjmowania odpadów niebezpiecznych. Wywóz azbestu odbywa się z zachowaniem szczególnej ostrożności - odpady azbestowe w kontenerach lub paczkach są zamknięte w szczelne worki. Na składowisku ponownie zamyka się w workach i zakopuje, dzięki czemu neutralizowana jest ich szkodliwość dla środowiska.

Poniżej znajdują się ważne wskazówki dotyczące usuwania azbestu oraz przygotowania go do wywozu na składowisko odpadów.

Pomocne informacje o azbeście:

Azbest to produkt hydrolizy i utleniania oliwinu lub serpentynu. Jest odporny na wysoką temperaturę, mróz, kwasy, substancje żrące a także charakteryzuje się pewną elastycznością.

Azbest jest bardzo niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia. Może powodować między innymi: pylice azbestowe, międzybłoniaka opłucnej a także raka płuc. Z tego względu świadczymy usługę odbioru i utylizacji azbestu. Nigdy nie można robić tego samodzielnie.

Składowanie i wywóz azbestu:

  • zwróć uwagę aby nie przeładować kontenera na azbest,
  • nie zamawiaj za dużych kontenerów na azbest, ponieważ jest on ciężki,
  • azbest musi być zabezpieczony przed pyleniem,
  • kontener na azbest przed transportem musi być w całości ofoliowany,
  • jeżeli odbieramy paczki azbestu to ich wielkość powinna nie przekraczać 1,5 metra,
  • azbest paczkowany trzeba składować na paletach aby łatwo go transportować.
do góry