Zamówienia telefoniczne: 669 011 011
Strona główna/Kontakt/Polityka prywatności

Polityka prywatności

W jaki sposób przetwarzamy Dane Osobowe.

Kiedy kontaktujesz się z nami lub korzystasz z Usług poprzez Serwis ecoexpress24.pl, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe. Szanujemy Twoją prywatność i podczas przetwarzania Twoich Danych Osobowych staramy się stosować najlepsze praktyki w tym zakresie - szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znanym także jako Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia kto i w jaki sposób przetwarza Twoje Dane Osobowe, jakie są Twoje prawa w tym zakresie i jak możesz się z nami skontaktować w razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań czy potrzeb. Stworzyliśmy ten dokument wyłącznie w celach informacyjnych, co znaczy, że nie jest on źródłem zobowiązań prawnych zarówno dla Ciebie, jak i dla nas - Usługodawcy (nie stanowi umowy). W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do poprawiania Polityki Prywatności od czasu do czasu. Zawsze jednak możesz znaleźć aktualną wersję Polityki Prywatności pod następującym adresem: https://www.ecoexpress24.pl/kontakt-ecoexpress24/polityka-prywatnosci-ecoexpress24.

I. Słowniczek - podstawowe pojęcia.

Dane Osobowe - wszystkie odnoszące się do Ciebie informacje, które przetwarzamy. Na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, itp. Podawanie przez Ciebie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale w praktyce konieczne abyśmy mogli kontaktować się z Tobą, zawrzeć Umowę etc.

Przetwarzanie - wszelkie czynności wykonywane na Twoich Danych Osobowych. Na przykład: gromadzenie, przechowywanie, aktualizacja, wysyłanie do Ciebie wiadomości, usuwanie danych.

Administrator Danych - ALBA Nowe Technologie sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000852034, NIP: 6292497446, Regon 386648970, kapitał zakładowy: 5000,00 zł, adres e-mail: dane_osobowe@ecoexpress24.pl. Pod tym adresem możecie Państwo także skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych.

Procesor - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora Danych.

Wszystkie słowa/terminy, które w Polityce Prywatności rozpoczynamy dużą literą, a nie są zdefiniowane powyżej, powinny być rozumiane w znaczeniu, jakie przypisuje im Regulamin (dostępny pod następującym adresem: https://www.ecoexpress24.pl/ecoexpress24-wywoz-odpadow/regulamin-sklepu-wywoz-odpadow), chyba, że z kontekstu, w którym zostały użyte, jasno wynika inne znaczenie.

II. Twój kontakt z nami: jakie Dane Osobowe gromadzimy, jaki jest cel i podstawa prawna ich przetwarzania?

Twoje Dane Osobowe możemy przetwarzać w wyniku Twojego kontaktu z nami lub logowania do Twojego Konta w Serwisie (przez przeglądarkę internetową lub Aplikację). Kiedy kontaktujesz się z nami, np. przy użyciu możliwości poproszenia nas o kontakt telefoniczny za pomocą widżetu w Serwisie, poprzez formularz kontaktowy dostępny Serwisie itp., możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, które Cię identyfikują (np. adres e-mail, numer telefonu, numer IP itd.), a także metadane dotyczące kontaktu (np. data kontaktu, czas trwania naszej rozmowy) oraz treść naszej komunikacji (np. nagranie, o ile nagrywanie zostało włączone, treść e-maili). Twoje Dane Osobowe przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, polepszenia naszej komunikacji, podniesienia jakości obsługi klienta, ale też w celach marketingowych i do zawarcia odpowiedniej Umowy.

To, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, zależy od kontekstu komunikacji. Jeśli nawiązujesz z nami kontakt jedynie, by zdobyć ogólne informacje, np. na temat świadczonych przez nas Usług, dostępnych u nas Towarów (np. Big-Bag), przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, opierając się o nasz uzasadniony interes (czyli po to, by zrealizować wskazane wyżej cele; art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Natomiast jeśli Twoje zapytanie prowadzi do zawarcia z nami Umowy, właściwą podstawą prawną dla przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podczas Twoich odwiedzin na stronie ecoexpress24.pl (czy to przez przeglądarkę czy Aplikację), możemy używać plików cookie i innych podobnych rozwiązań technologicznych (szczegóły na ten temat znajdziesz niżej - w pkt IV Polityki Prywatności). Rozwiązania te pozwalają nam utrzymać prawidłowe działanie Serwisu, a także analizować informacje na temat sposobu, w jaki odwiedzający nasz Serwis korzystają z naszych usług (to znaczy, że analizujemy aktywność odwiedzających nasz Serwis). Przetwarzamy te dane, by podnieść jakość naszych Usług, usprawnić funkcjonowanie Serwisu. Możemy korzystać z niektórych plików cookie w celu marketingu naszych usług, zarówno w obrębie Serwisu, jak i w obrębie stron internetowych naszych partnerów biznesowych.

W większości przypadków podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych uzyskanych dzięki plikom cookie i podobnym rozwiązaniom technologicznym jest Twoja zgoda (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Wyjątkiem są sytuacje, kiedy korzystanie z plików cookie jest niezbędne dla poprawnego działania samego Serwisu (dostarczenia Ci usługi świadczonej drogą elektroniczną). Wtedy podstawą prawną, z której korzystamy, jest odpowiedni przepis prawa (art. 173 ust. 3 pkt 2 ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku) oraz odpowiednio nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informacje handlowe o nas i o naszych usługach w formie newslettera możemy przesyłać Ci wyłącznie, jeśli wcześniej udzielisz nam na to zgody. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - nasze cele marketingowe.

Pamiętaj, że jeśli podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w każdym momencie. Od momentu wycofania Twojej zgody nie możemy przetwarzać Twoich Danych Osobowych w zakresie, w jakim ta zgoda została wycofana, ale nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Natomiast kiedy Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes, możesz wyrazić sprzeciw wobec tego rodzaju przetwarzania. Inne Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych Osobowych opisaliśmy w pkt VII poniżej.

III. Ty jako nasz Klient: jakie Dane Osobowe gromadzimy, jaki jest cel i podstawa prawna ich przetwarzania?

Kiedy korzystasz z naszych Usług lub nabywasz nasze Towary, poza Danymi Osobowymi, które możemy przetwarzać zgodnie z pkt II powyżej, przetwarzamy też informacje dotyczące świadczenia przez nas Usług i sprzedaży Towarów, takie jak informacje o sposobie korzystania z naszych Usług, o tym, ile i jakie Towary zostały od nas nabyte oraz informacje o wykonywaniu Umowy, a także informacje związane z Twoją komunikacją z nami w jej sprawie. W tym wypadku celem i jednocześnie podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest prawidłowe wykonywanie Umowy, którą z Tobą zawarliśmy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - np. umożliwienie dokonania przez Ciebie Przedłużenia, udzielanie wsparcia lub porad w związku z Twoim Zamówieniem. Zakres Danych Osobowych, które możemy przetwarzać, poza RODO wynika w szczególności z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

Żeby zapewnić Ci możliwość korzystania z naszych Usług i zakupienie naszych Towarów, w tym przesyłać Ci informacje o wprowadzanych zmianach statusów Zamówienia, zmian Regulaminów, publikowanych aktualności, komunikatów i powiadomień zgodnie ze wskazanymi preferencjami, potrzebujemy niektórych Twoich Danych Osobowych, np. imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu miejsca, w którym mamy podstawić kontener lub dostarczyć Big-Bag, danych rozliczeniowych. Na etapie tworzenia Twojego Konta w Serwisie zostały oznaczone Dane Osobowe, które są nam niezbędne do stworzenia takiego Konta. Podanie nam wszystkich tych informacji jest dobrowolne, ale niektóre z nich (te odpowiednio oznaczone podczas tworzenia Konta) są konieczne do zawarcia Umowy - bez nich nie będziemy mogli dostarczyć Ci naszych Usług, ani sprzedać Towarów. Natomiast Dane Osobowe, które nie są oznaczone jako wymagane, mogą pomóc nam ulepszać nasze Usługi i sposób wykonywania Umowy. Możemy także korzystać z nich w celach statystycznych. 

Twoje Dane Osobowe możemy przetwarzać także po to, by bronić się przed roszczeniami, jak również w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, które wynikają z odpowiednich przepisów prawa, np. zobowiązań podatkowych oraz księgowych. W takich wypadkach podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych jest, odpowiednio, nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) albo konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Niezależnie, Twoje Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu wykrywania jakichkolwiek zagrożeń dotyczących prywatności, oszustw i innego działania w złej wierze, oraz zapobiegania im. Wtedy podstawę prawną przetwarzania stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Co to są pliki „cookie” i inne podobne rozwiązania technologiczne? W jakim zakresie, w jakim celu i w jaki sposób z nich korzystamy?

Kiedy odwiedzasz ecoexpress24.pl (czy to przez przeglądarkę internetową, czy poprzez Aplikację), na urządzeniu, z którego korzystasz zapisują się niewielkie pliki danych, które przechowują dane o Twoim korzystaniu z Serwisu - są to właśnie cookies („ciasteczka”). Używamy plików cookie i innych, podobnych do nich rozwiązań technologicznych, żeby podnieść jakość naszych Usług oraz by zbierać dane statystyczne. Dane uzyskane poprzez pliki cookie przetwarzamy także, by analizować popularność naszych Towarów i Usług oraz efektywność naszych Usług.

Jednocześnie Aplikacja korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do identyfikatora Klienta, umożliwiającej działanie Aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji niezalogowanego Klienta (co wiąże się z dostępem do pamięci urządzenia mobilnego).

Informacje przechowywane w plikach cookie nie zawsze stanowią Dane Osobowe w rozumieniu RODO. Mogą się jednak stać Danymi Osobowymi, jeśli w połączeniu z innymi danymi, które nam udostępnisz (np. poprzez rejestrację Konta) będą mogły być połączone bezpośrednio z Tobą. Pamiętaj, że w naszym Serwisie nie korzystamy z plików cookie, które pozwalają Cię zidentyfikować. Jedynie z takich, które umożliwiają i poprawiają funkcjonowanie Serwisu.

Zwykle przeglądarki lub inne programy zainstalowane na Twoim urządzeniu domyślnie pozwalają na zapisywanie plików cookie na tego typu urządzeniu, czyli na gromadzenie wspomnianych wyżej informacji. Twoja przeglądarka powinna udostępnić Ci możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookie, włączając w to ich blokowanie oraz usuwanie (jak to zrobić, zależy od rodzaju przeglądarki, z której korzystasz). Przypominamy jednak, że jeśli zablokujesz pliki cookie lub je usuniesz, może to wpłynąć na możliwość korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności, spowolnić jego działanie, a nawet uniemożliwić skorzystanie z naszych Usług lub nabycie naszych Towarów. Dlatego nie zalecamy wprowadzania jakichkolwiek zmian w ustawieniach dotyczących plików cookie.

Dla przykładu podajemy linki do zmiany ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Udostępniając Serwis, wykorzystujemy następujące typy plików cookie:

 1. cookie techniczne - te pliki są konieczne dla poprawnego działania Serwisu i jego funkcjonalności, nie są jednak używane do śledzenia odwiedzających nasz Serwis;
 2. cookie analityczne/wydajnościowe - tych plików używamy do analizy Twojego zachowania w Serwisie, dla celów statystycznych i analitycznych, nie pozwalają jednak na zidentyfikowanie Cię; używamy ich, żeby osiągnąć nasze uzasadnione cele dot. poprawy sposobu, w jaki funkcjonuje Serwis; np. by ułatwić użytkownikom Serwisu znalezienie tego, czego szukają - jak najszybciej;
 3. marketingowe - wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników i dostarczają informacji mogących identyfikować dane konkretnego użytkownika, w tym w celach marketingowych w ramach stron www podmiotów trzecich.

 

Wykaz ciasteczek na stronie ecoexpress24.pl: 

vendor

nazwa

funkcja

wygasanie

ecoexpress24.pl

PHPSESSID

ustawiane automatycznie przez serwer www, nie korzystamy z niego

po zamknięciu przeglądarki

ecoexpress24.pl

ci_session

odpowiada za obsługę sesji użytkownika (rozpoznawanie użytkownika w ramach różnych podstron serwisu)

po zamknięciu przeglądarki

ecoexpress24.pl

csrf_cookie_name

przechowuje token bezpieczeństwa wykorzystywany w przetwarzaniu formularzy itp.

po zamknięciu przeglądarki

ecoexpress24.pl

inCookiePolicy

przechowuje informację o przeczytaniu komunikatu o cookies

po roku od kliknięcia przycisku zamknięcia komunikatu

analytics.google.com

_ga

Służy do rozróżniania użytkowników.

2 lata

analytics.google.com

_gid

Służy do rozróżniania użytkowników.

24 godziny

analytics.google.com

_gat

Służy do ograniczenia prędkości żądania. Jeśli Google Analytics zostanie wdrożone za pośrednictwem Menedżera tagów Google, plik cookie będzie miał nazwę _dc_gtm_ .

1 minuta

analytics.google.com

AMP_TOKEN

Zawiera token, którego można użyć do odzyskania identyfikatora klienta z usługi AMP Client ID. Inne możliwe wartości wskazują na rezygnację, żądanie lotu lub błąd podczas pobierania identyfikatora klienta z usługi identyfikatora klienta AMP.

30 sekund do 1 roku

analytics.google.com

_gac_

Zawiera informacje związane z kampanią dla użytkownika. Jeśli połączyłeś swoje konta Google Analytics i Google Ads, tagi konwersji witryny Google Ads będą czytać ten plik cookie, chyba że zrezygnujesz.

90 dni

analytics.google.com

__utma

Służy do rozróżniania użytkowników i sesji. Pliki cookie są tworzone, gdy biblioteka javascript jest wykonywana i nie istnieją żadne istniejące pliki cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

2 lata od zestawu / aktualizacji

analytics.google.com

__utmt

Służy do ograniczenia prędkości żądania.

10 minut

analytics.google.com

__utmb

Służy do określania nowych sesji / wizyt. Pliki cookie są tworzone, gdy biblioteka javascript jest wykonywana i nie istnieją żadne pliki cookie __utmb. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

30 minut od ustawienia / aktualizacji

analytics.google.com

__utmc

Jest to jeden z głównych plików cookie ustawianych przez usługę Google Analytics, która umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowania odwiedzających i pomiar wydajności witryny.

Koniec sesji przeglądarki

analytics.google.com

__utmz

Przechowuje źródło ruchu lub kampanię, które wyjaśniają, w jaki sposób użytkownik dotarł do Twojej witryny. Plik cookie jest tworzony podczas uruchamiania biblioteki javascript i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

6 miesięcy od ustawienia / aktualizacji

analytics.google.com

__utmv

Służy do przechowywania niestandardowych danych zmiennych na poziomie użytkownika. Ten plik cookie jest tworzony, gdy programista używa metody _setCustomVar ze zmienną niestandardową na poziomie użytkownika. Ten plik cookie został również wykorzystany do przestarzałej metody _setVar. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

2 lata od zestawu / aktualizacji

analytics.google.com

__utmx

Ten plik cookie jest powiązany z Google Website Optimizer, narzędziem zaprojektowanym, aby pomóc właścicielom witryn ulepszyć ich strony internetowe. Służy do rozróżnienia dwóch różnych stron internetowych, które mogą być pokazane odwiedzającym w ramach testu podziału A / B. Pomaga to właścicielom witryn ustalić, która wersja strony działa lepiej, a tym samym pomaga ulepszyć witrynę.

18 miesięcy

analytics.google.com

__utmxx

Służy do określania upływu testu A/B, w których uczestniczy użytkownik.

18 miesięcy

analytics.google.com

_gaexp

Służy do określania włączenia użytkownika do testu A/B i wygaśnięcia testów A/B, w które użytkownik został włączony.

Zależy od długości testu A/B, ale zwykle 90 dni.

analytics.google.com

_opt_awcid

Używany w kampaniach mapowanych na identyfikatory klientów Google Ads.

24 godziny

analytics.google.com

_opt_awmid

Używany w kampaniach mapowanych na identyfikatory kampanii Google Ads.

24 godziny

analytics.google.com

_opt_awgid

Używany w kampaniach mapowanych na identyfikatory grup reklam Google Ads

24 godziny

analytics.google.com

_opt_awkid

Używany w kampaniach mapowanych na identyfikatory kryteriów Google Ads

24 godziny

analytics.google.com

_opt_utmc

Przechowuje ostatni parametr zapytania utm_campaign.

24 godziny

 

V. Jak długo przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

Jeśli uzyskaliśmy Twoje Dane Osobowe jedynie na potrzeby naszej bieżącej komunikacji (zgodnie z zasadami, które opisaliśmy w pkt II Polityki Prywatności powyżej), będziemy przetwarzać je, w zależności od kategorii poszczególnych informacji, przez okres kilku dni (to z uwagi na niektóre pliki cookie) lub przez maksymalny okres do 2 lat (w sytuacji bardziej szczegółowych zapytań oraz rozmów, które mogą być istotne dla naszego kontaktu w przyszłości).

Jeśli posiadasz Konto zarejestrowane w Serwisie (tę sytuację opisaliśmy w pkt III), będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe do czasu, aż usuniesz Konto i jeśli składałeś Zamówienia - zazwyczaj przez około 7 następnych lat po jego usunięciu - głównie ze względy na przepisy podatkowe. Pamiętaj jednak, że Twoje Konto ulega również co do zasady usunięciu po 3 latach braku korzystania przez Ciebie z Konta. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody mogą być przechowywane albo do jej wycofania, albo do momentu, w którym nastąpi osiągnięcie celów, na które została wyrażona, albo, jeżeli przetwarzanie ma związek z plikami cookie lub innym podobnym rozwiązaniem - do momentu usunięcia tych plików poprzez przeglądarkę czy ustawienia urządzenia (tam, gdzie jest to technicznie możliwe).

Jeśli przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, możemy je przechowywać, dopóki nie wyrazisz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jednak istnieją dwa wyjątki, które pozwalają nam przetwarzać Twoje Dane Osobowe, pomimo Twojego sprzeciwu. Jednym wyjątkiem są sytuacje, w których będą istniały ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, a podstawy te będą nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności. Drugim wyjątkiem są sytuacje, w których będą istniały podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Wszystkie wskazane przez nas okresy przetwarzania mogą zostać odpowiednio wydłużone w związku z ewentualnymi roszczeniami (w ramach okresu przedawnienia wynikającego z przepisów prawa, przede wszystkim Kodeksu Cywilnego), postępowaniem sądowym - na okres jego trwania i rozliczenia, a także, jeśli prawo zobowiązuje nas w niektórych przypadkach do przetwarzania danego rodzaju danych przez dłuższy czas. Pamiętaj, że w każdym wypadku zastosowanie ma dłuższy okres przechowywania Danych Osobowych.

VI. Kto może mieć dostęp do Twoich Danych Osobowych?

Dostęp do Twoich Danych Osobowych mogą mieć tylko:

 1. autoryzowani pracownicy i współpracownicy Usługodawcy lub jego partnerzy, którzy zobowiązali się do poufności lub są związani odpowiednim ustawowym obowiązkiem poufności;
 2. podmioty, które wspierają nas w dostarczaniu Usług i Towarów na podstawie odpowiednich umów, np. nasi podwykonawcy, którzy podstawią zamówiony przez Ciebie kontener we wskazane miejsce, podmioty świadczące usługi IT lub dostarczające narzędzia umożliwiające naszą komunikację, np. możliwość zamówienia przez Ciebie rozmowy telefonicznej z nami, nasi doradcy, w tym prawni, podmioty obsługujące płatności internetowe, przewoźnicy, kurierzy;

w tym, w ramach powyższych czynności, także spółki z grupy kapitałowej administratora, tj. Alba Group. 

Twoje Dane Osobowe udostępniamy tym podmiotom jednak jedynie w zakresie niezbędnym dla ich działań. Możemy także być zobowiązani - jeśli istnieje do tego podstawa prawna - do dostarczenia niektórych informacji władzom publicznym na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Niektóre współpracujące z nami spółki mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) (np. niektórzy nasi partnerzy, którzy dostarczają nam określone rozwiązania). Mając to na uwadze, zapewniamy odpowiednie mechanizmy prawne dla bezpieczeństwa Twoich Danych Osobowych. Wśród tych mechanizmów znajduje się: stosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych w wyniku decyzji Komisji Europejskiej, zawieranie umów powierzenia danych do przetwarzania, które spełniają wymogi RODO, a także w przypadku przekazywania danych do USA, o ile jest to konieczne, weryfikujemy uczestnictwo naszych partnerów w programie Privacy Shield (więcej informacji: https://www.privacyshield.gov/). Jeśli chcesz otrzymać od nas kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń, skontaktuj się z nami.

VII. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Jeśli chcesz skorzystać z praw przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych Osobowych, skontaktuj się z nami. Żeby usprawnić realizację Twoich żądań, zachęcamy do kontaktu przez wysyłanie wszystkich zapytań na adres e-mail kontakt@ecoexpress24.pl z podanego przez Ciebie w ramach Konta adresu e-mail, w tytule wpisując "Żądanie RODO", a w treści e-maila wskazując, z którego prawa chcesz skorzystać. Oczywiście, nie musisz stosować się do podanej instrukcji - zawsze będziemy starać się jak najlepiej spełnić Twoje żądanie, niezależnie od sposobu, w jaki się z nami skontaktujesz.

Do Twoich praw należą:

 1. Dostęp do danych osobowych - w każdym czasie możesz zwrócić się do nas w celu uzyskania szczegółowych informacji o tym:
 • czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • w jakim celu;
 • jakie kategorie danych przetwarzamy;
 • kto jest ich odbiorcą;
 • w miarę możliwości - jaki jest planowany okres ich przechowywania, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie - wszelkie dostępne informacje o ich źródle.

Możesz też uzyskać wgląd we wszystkie przetwarzane na Twój temat dane (kopia danych).

 1. Sprostowanie danych - zawsze, kiedy posiadane przez nas informacje na Twój temat są/staną się nieprawidłowe albo niekompletne, możesz zażądać ich zaktualizowania, podając prawidłowe i kompletne dane.
 2. Odwołanie zgody - w każdym przypadku, kiedy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, zgodę tę możesz odwołać w dowolnym momencie - pamiętaj jednak, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 3. Usunięcie danych - RODO wyraźnie określa sytuacje, w których masz tzw. prawo do bycia zapomnianym, czyli usunięcia przez nas danych na Twój temat. Możesz z niego skorzystać, jeśli nadal przetwarzamy Twoje dane, w szczególności w następujących przypadkach:
 • Twoje Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych została przez Ciebie cofnięta i jednocześnie nie istnieje inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania;
 • został przez Ciebie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych, a nie występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • został przez Ciebie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych;
 • przetwarzamy Twoje Dane Osobowe niezgodnie z prawem;
 • z przepisów prawa wynika obowiązek usunięcia danych.
 1. Ograniczenie przetwarzania - są sytuacje, w których możesz żądać, aby nasze działania ograniczyły się w zasadzie wyłącznie do przechowywania informacji na Twój temat. Są to przypadki, gdy:
 • Twoim zdaniem przetwarzane przez nas Dane Osobowe są nieprawidłowe - wtedy możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania na tak długo, jak będzie to konieczne, by potwierdzić ich prawidłowość;
 • przetwarzanie Twoich Danych Osobowych jest niezgodne z prawem, jednak nie chcesz, byśmy je usnęli, tylko ograniczyli ich przetwarzanie;
 • nie potrzebujemy już Twoich Danych Osobowych do celów, w jakich nam zostały udzielone, ale Ty potrzebujesz ich, żeby ustalić roszczenia, dochodzić ich lub bronić;
 • został przez Ciebie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych - wtedy ograniczymy przetwarzanie Twoich Danych Osobowych do czasu rozstrzygnięcia czy Twoje interesy przeważają nad naszymi prawnie uzasadnionymi interesami.
 1. Przenoszenie danych - możesz otrzymać swoje Dane Osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego (czyli np. w pliku komputerowym w powszechnie używanym formacie), a także przesłać je innemu administratorowi, jeżeli:
 • przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie Twojej zgody lub umowy; oraz
 • przetwarzamy te dane w sposób zautomatyzowany.
 1. Sprzeciw - w niektórych sytuacjach (np. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) możesz sprzeciwić się niektórym operacjom, które wykonujemy, w szczególności w następujących wypadkach:
 • gdy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • jeśli Twoje Dane Osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Przypominamy jednak, że jeśli pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów. Pamiętaj też, że jeżeli nie będziesz zgadzać się z taką oceną zaistniałej sytuacji, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego (więcej informacji niżej).

Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów

 1. Skarga do organu nadzorczego - w związku z tym, że przetwarzamy Twoje Dane Osobowe jako administrator, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na nasze działania do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https:// uodo.gov.pl/pl/83/155. Oczywiście, jeśli masz jakiekolwiek uwagi co do tego, jak przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, zachęcamy Cię do uprzedniego kontaktu z nami pod adresemkontakt@ecoexpress24.pl.

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: 16.01.2020 r.

 

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Polityka Prywatności (od 1 października 2020) 208.15KB Plik: Polityka Prywatności (od 1 października 2020)
pdf Polityka Prywatności (od 16 stycznia do 30 września 2020) 210.23KB Plik: Polityka Prywatności (od 16 stycznia do 30 września 2020)
do góry