Strona główna/Kontakt/Polityka prywatności

Polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka”) określa:

 • zakres i cele przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających (dalej: „Użytkownik”) stronę internetową https://www.ecoexpress24.pl/ (dalej: „Strona”) i korzystających z formularza kontaktowego lub innych usług na Stronie,
 • a także rodzaj, zakres, sposoby wykorzystania na Stronie plików cookies oraz innych technologii śledzących (dalej łącznie: „Pliki cookies”).

Niniejsza Polityka opisuje także prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na Stronie

Stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzaniu danych osobowych na naszej Stronie.

Kto jest administratorem danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie lub za jej pośrednictwem jest ALBA NOWE TECHNOLOGIE Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292497446, REGON: 386648970, wpisana do rejestru przedsiębiorców i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000852034, kapitał zakładowy w wys. 5 000,00 PLN, dalej: „Spółka” lub „my/nas/nami”.

Spółka powołała Inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z Inspektorem danych osobowych możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną: iod.ant@alba.com.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie:

 • dane niezbędne do realizacji zamówień (m.in. imię i nazwisko, numer telefonu adres e-mail, inne dane kontaktowe, adres, lokalizacja kontenera),
 • dane finansowe (m.in. dane niezbędne do wystawienia faktury, w tym NIP, dane dotyczące płatności),
 • dane niezbędne do założenia konta (m.in. login, hasło, dane kontaktowe),
 • dane podawane w formularzu kontaktowym lub gdy kontaktują się Państwo ze Spółką przez Stronę, telefonicznie, przez nasze media społecznościowe lub w inny sposób (dane kontaktowe),
 • niezbędne do zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi, które dotyczą Spółki (np. informacje o zawartych zamówieniach i ich rozliczeniu).

Na Stronie wykorzystujemy także dane dotyczące korzystania ze Strony lub usług udostępnionych na Stronie (informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z których Państwo korzystają, informacje o ruchu na Stronie itp.) a także dane diagnostyczne. Dane te mogą być zbierane w sposób automatyczny przez narzędzia, które są stosowane na Stronie.

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • w celu składania i realizacji zamówień przez Stronę - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • w celu realizacji usług dostępnych na Stronie (np. Konto) - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • w celu odpowiedzi na pytania z formularza kontaktowego - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • w celu realizacji obowiązków podatkowych i księgowych związanych z zamówieniami - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz właściwe przepisy prawa podatkowego,
 • w celach archiwalnych oraz na potrzeby ewentualnej obrony przed lub dochodzenia roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w celu wysyłania informacji handlowych - zgoda na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • w celu obsługi wtyczek mediów społecznościowych na Stronie i prowadzenia profili w mediach społecznościowych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w celu wykorzystania Plików cookies, o ile dochodzi do przetwarzania danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, więcej o Plikach cookies i ich wykorzystaniu znajduje się w dalszej części Polityki.

Skąd pozyskujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe w większości przypadków zostały podane przez Państwa w trakcie korzystania ze Strony (np. składając zamówienie, zdając pytanie przez formularz kontaktowy, zakładając konto na Stronie itp.). Niektóre dane, takie jak np. adres IP, ale także dane diagnostyczne i dane dotyczące korzystania ze Strony (informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce, z których Państwo korzystają, informacje o ruchu na Stronie itp.) są pozyskiwane przez narzędzia, z których korzystamy na Stronie (np. Google Analytics, hotjar, Google Tag Manager, wtyczka Facebooka).

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, które opisaliśmy wyżej. Przykładowo dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zamówień będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, ale także przez okres przedawnienia roszczeń związanych z zamówieniem. Dane przetwarzane w celu udostępnienia i obsługi usług na Stronie (np. Konto) będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Użytkowaniem na podstawie regulaminu i mogą być przechowywane także w późniejszym czasie przez okres przedawnienia roszczeń.

Komu możemy przekazywać Państwa dane?

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zleceń (np. pośrednicy w płatnościach firmy świadczące usługi księgowe kancelarie prawne), spółkom powiązanym, a także dostawom narzędzi IT, analitycznych i marketingowych, które wspierają prowadzenie naszej działalności i prowadzenie Strony. Możemy przekazywać Państwa dane także podmiotom, których uprawnienie do przetwarzania Państwa danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przekazujemy dane wyłącznie w niezbędnym zakresie oraz jeśli jest to uzasadnione w świetle przepisów RODO - na podstawie umowy powierzenia przetwarzania. Na Stronie znajdują się wtyczki do mediów społecznościowych, z których korzystamy (Facebook). Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pomocą tych mediów lub korzystają z naszych profili w tych mediach, Państwa dane będą udostępniane dostawcom mediów społecznościowych i przetwarzane jako administratora na odrębnych zasadach przewidzianych w politykach prywatności tych serwisów. W związku z tym, rekomendujemy zapoznanie się tymi zasadami - przykładowo polityka prywatności Facebooka jest dostępna pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Z uwagi na to, że korzystamy z wybranych mediów społecznościowych oraz narzędzi marketingowych na Stronie, Państwa dane w pewnym zakresie mogą być przekazywane do odbiorców w krajach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym także do USA. W takim przypadku przekazywanie danych może odbywać się przykładowo na podstawie decyzji o adekwatności podjętej przez Komisję Europejską lub standardowych klauzul umownych oraz dodatkowych zabezpieczeń albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z nami na dane podane w pkt 1 powyżej.

Czy podanie danych jest wymagane?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień i usług dostępnych na Stronie. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zrealizowania zamówienia lub usługi.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w Państwa ocenie doszło do naruszenia przepisów RODO. O ile przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, przysługuje Państwu także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy jednak, że każde żądanie realizacji ww. praw będzie oceniane w świetle przepisów RODO i przewidzianych tam warunków. Na podstawie tych przepisów zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego zgłoszonego żądania.

Czy na podstawie danych osobowych podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany lub korzystamy z profilowania?

Nie, nie korzystamy z zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


Informacja o Plikach cookies na Stronie


Co to są pliki cookies?

Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. laptop, smartphone). Dzięki tym plikom możliwe jest prawidłowe korzystanie ze Strony oraz jej lepsze dostosowanie do preferencji Użytkownika.

Jakie Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie?

Na Stronie wykorzystywane są różnego rodzaju Pliki cookies. Korzystamy zarówno z Plików cookies własnych, które są odczytywane i przetwarzane przez nasze systemy oraz Plików cookies podmiotów trzecich, które są odczytywane i z których korzystają inne niezależne podmioty (np. Google). Na Stronie wykorzystywane są Pliki cookies sesyjne, które są usuwane, gdy Użytkownik zamknie okno przeglądarki oraz Pliki cookies stałe, które nie są usuwane w tym momencie i są nadal przechowywane. Okres przechowywania tych plików jest różny i zależy od celu wykorzystania tego pliku. Korzystamy z Plików cookies niezbędnych, które są niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Strony, dlatego nie można ich wyłączyć. Bez tych plików Strona nie działa prawidłowo. Za zgodą Użytkownika możemy uruchomić także Pliki cookies analityczne oraz Pliki cookies marketingowe. Te pliki służą do lepszego, bardziej komfortowego użytkowania Strony i umożliwiają Stronie zapamiętanie wyborów dokonanych przez Użytkownika w przeszłości, a także dostosowania treści reklamowych i marketingowych do preferencji Użytkownika. Pliki cookies marketingowe (dotyczące reklam i kierowania na określone cele) przetwarzane są anonimowo i nie mogą być wykorzystane do identyfikacji Użytkownika. Na Stronie korzystamy z następujących narzędzi wykorzystujących Pliki cookies podmiotów trzecich:

 • Google Analytics (GA) - służy do tworzeniu statystyk, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony oraz ich analizy, tak aby móc zoptymalizować działanie Strony. W tym celu, w zależności od ustawień, mogą być wykorzystywane zarówno Pliki cookies jak i zanonimizowane dane. Istnieje jednak możliwość zablokowania działania GA - instrukcja znajduje się tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl
 • Google Ads - służy do zbierania informacji na temat aktywności Użytkowników na Stronie a następnie wyświetlania personalizowanych reklam. Więcej informacji jak działa to narzędzie znajduje się tutaj: https://support.google.com/google-ads/answer/6146252?hl=pl
 • Google Tag Manager - służy do zarządzania tagami na Stronie i pozwala na prowadzenie analiz w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Strony. Więcej informacji jak działa to narzędzie znajduje się tutaj: https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428?hl=pl Z zasadami przetwarzania danych w narzędziach Google można zapoznać się tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 • hotjar - służy do prowadzenie analiz aktywności Użytkowników na Stronie, przy czym gromadzone są tylko dane zanonimizowane. Polityka prywatności hotjar, w której znajdą Państwo szczegóły dotyczące wykorzystania danych przez to narzędzie, jest dostępna pod linkiem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/. Istnieje również opcja wyłączenia tego narzędzia: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/
 • Facebook Connect (wtyczka Facebooka) - służy do obsługi wtyczki serwisu społecznościowego Facebook na Stronie i przesyłania m.in. informacji o korzystaniu ze Strony z użyciem usług udostępnionych przez Facebook (np. gdy korzystasz z przycisku „Lubię to”). Facebook wykorzystuje tak zgromadzone dane na własne cele, zgodnie z własnymi politykami prywatności. Polityka prywatności Facebooka jest dostępna pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
 • Szczegółowe informacje o konkretnych Plikach cookies na Stronie znajdziesz także po kliknięciu na Stronie w baner „Ustawienia cookies”.

 

Na jakiej podstawie prawnej wykorzystywane są Pliki cookies?

Pliki cookies analityczne (dotyczące wydajności i analizy) oraz Pliki cookies marketingowe (dotyczące reklam i kierowania na określone cele) wykorzystywane są w oparciu o Państwa zgodę. Tak udzielona zgoda może zostać zmieniona lub wycofana w dowolnym momencie zgodnie z pkt 4 niżej. Informujemy jednak, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Do momentu udzielenia zgody Pliki cookies analityczne i marketingowe nie są uruchamiane na Stronie. Pliki cookies niezbędne wykorzystywane są na w oparciu o nasz uzasadniony interes i w tym zakresie nie jest wymagana zgoda.

Jak zmienić ustawienia Plików cookies w tym wycofać zgodę?

W banerze, który się pojawia w momencie pierwszego wejścia na Stronę lub po kliknięciu w baner „Ustawienia cookies” na Stronie mogą Państwo wyrazić zgodę na użycie Plików cookies analitycznych lub marketingowych lub w dowolnym momencie zmienić ustawienia Plików cookies, tj. włączyć lub wyłączyć Pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem Plików cookies niezbędnych). Ustawienia Plików cookies można zmienić również z poziomu przeglądarki, tj. np. zablokować lub usunąć wszystkie lub określone Pliki cookies. Przykładowo dla przeglądarki Chrome instrukcja jak włączyć lub wyłączyć pliki cookies znajduje się tutaj: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl&co=GENIE.Platform=Desktop Zmiana ustawień Plików cookies może mieć jednak niekorzystny wpływ na jakość korzystania ze Strony i możliwość uruchomienia wszystkich usług, które się na niej znajdują.

Czy Polityka może zostać zmieniona?

Tak, możemy zmienić treść Polityki, jeśli przykładowo będziemy wykorzystywać inne narzędzia na Stronie lub udostępnimy inne usługi. Zmiany mogą wynikać także z potrzeby dostosowania do nowych przepisów prawa lub wytycznych albo praktyk w zakresie prywatności. Aktualnie obowiązująca wersja Polityki jest każdorazowo opublikowana na Stronie.

W jaki sposób mogę się skontaktować w sprawach Polityki?

W sprawach Polityki prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych pocztą elektroniczną na adres: iod.ant@alba.com.pl

do góry