Baborów

Baborów jest miastem w południowej Polsce, województwie opolskim, w powiecie głubczyckim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Baborów.

Historia Baborowa

Przepływająca przez Baborów rzeka Psina stała się punktem granicznym między Polską a Morawami w ramach pokoju kłodzkiego w 1137 roku. Na obszarze obecnego Baborowa znajdowała się miejscowość Lichan, o której po raz pierwszy wspomniano w 1223 roku. Po 1253 roku na miejscu tej osady Czesi wybudowali nową osadę. Jej pierwszym właścicielem był zmarły w 1291 roku czeski możnowładca i dygnitarz Przemysła Ottokara II Bawor II ze Strakonic. Pierwsza wzmianka o samym Baborowie pochodzi z dokumentu z 1296 roku. Wymieniony w nim został wójt baborowski Jarosław.

W 1337 roku zostało połączone księstwo opawskie ze śląskim księstwem raciborskim. W XIV wieku miasteczko kupił konwent dominikanek św. Ducha w Raciborzu. W 1405 roku Baborowem zarządzał magistrat. Po wojnach śląskich znalazł się w granicach Prus oraz powiatu głubczyckiego. W 1750 roku w mieście były obecne cechy szewców, kuśnierzy, tkaczy oraz kowali. Pod koniec XIX wieku powstały tu cukrownia i cementownia. W 1909 roku zostały tutaj otwarte: 3 cegielnie, 2 parowe młyny, słodownię, mleczarnię oraz fabryka kafli.

Zabytki w Baborowie

W Baborowie znajdują się następujące zabytki: Stare Miasto, kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia NMP, z połowy XIX wieku, oraz kościół cmentarny pod wezwaniem św. Józefa, barokowy, drewniany z lat 1700-1702.

Wywóz odpadów w Baborowie

Zajmujemy się wywozem odpadów, w tym gruzu Baborów oraz jego ekologiczną utylizacją.

do góry