Zdzieszowice

Zdzieszowice są miastem w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Zdzieszowice. W mieście są się Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" , czyli największy oraz najnowocześniejszy producent koksu w Polsce i Europie.

Historia Zdzieszowic

W 1910 roku w miejscowości mieszkało 1567 mieszkańców. Część z nich mówiła w języku polskim, a część w niemieckim. W listopadzie 1919 roku w wyborach komunalnych, większość głosów oddano na listę polską. Wtedy w miejscowości działały polskie organizacje, takie, jak: Kółko Rolnicze i regionalne koło Związku Rolników Polskich. W czasie plebiscytu na Śląsku swoje głosy oddało 1015 osób. Głos za Polską oddało 479 wotantów, a za Niemcami 533. Podczas III powstania śląskiego toczyły się tutaj krwawe walki. W bitwie w Otoczeniu Zdzieszowic, obie strony wykorzystały pociągi pancerne. Ostatecznie powstańców z miejscowości wyparto. Przenieśli się blisko Ortowic. W dniu 6 kwietnia 1945 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego utworzyło Centralne Obozy Pracy. W Zdzieszowicach powstał obóz pracy numer 281.

Zabytki w Zdzieszowicach

W tej miejscowości znajduje się bardzo niewiele zabytków. Jednak warto wśród nich wymienić: mogiłę zbiorową powstańców śląskich, na cmentarzu katolickim, przy ul. Solownii, park pałacowy z przełomu XIX i XX wieku, kościół pw. św. Antoniego, z 1937 r., kapliczkę dzwonniczą z XIX w. oraz budynek Urzędu Miasta i Gminy razem z przylegającym dawnym kościołem parafialnym.

Wywóz odpadów w Zdzieszowicach

Zajmujemy się wywozem oraz utylizacją gruzu Zdzieszowice. Atrakcyjne ceny za wynajem kontenera Zdzieszowice.

do góry