Wołczyn

Wołczyn jest miastem w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, w gminie miejsko-wiejskiej Wołczyn, której jest siedzibą.

Historia Wołczyna

Pierwszy dokument dotyczący istnienia osady to akt nadania jej przez księcia Henryka III Śląskiego praw miejskich w dniu 22 stycznia 1261 roku. Miasto początkowo zostało nazwane na cześć założyciela Książęca Dolina (Fuerstental). Wołczyn przez wiele lat funkcjonował jako osada targowa. Przez te tereny przebiegał szlak handlowy Kraków- Kluczbork- Wrocław. Razem z nadaniem praw miejskich miejscowość zyskała 100 włók pola, 10 lat wolnych od podatków i nowe prawa targowe. Wołczyn nigdy nie został otoczony murami obronnymi. Do XVII wieku miejscowość bardzo dobrze się rozwijała. Ludność zajmowała się przede rolnictwem, rzemiosłem i handlem. Bardzo liczny był cech szewski. Pod koniec XVIII wieku skupiał ponad 70 rzemieślników.

Płody rolne oraz rękodzieła zbywane były podczas pięciu corocznych jarmarków. Do 1495 roku Wołczyn był miastem książęcym kolejnych dynastii Piastów: brzeskich, świdnickich i opolskich. Później należał do magnackiego rodu Posadowskich, a następnie królów pruskich Fryderyka II i Fryderyka III.W XVI wieku powstała w Wołczynie szkoła miejska o bardzo wysokim poziomie nauczania. W XVIII i na początku XIX wieku było tutaj sławne proseminarium dla polskich ewangelików, przeniesione później do Kluczborka.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Wołczynie

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych, takich jak gruz Wołczyn, czy folia malarska. Mamy kontenery na gruz Wołczyn w wielu różnych rozmiarach. Zapraszamy do nas!

do góry