Krapkowice

Krapkowice są małym, ale bardzo interesującym miasteczkiem. Leżą na południe od Opola, nad rzeką Odrą, w miejscu, gdzie wpada do niej Osobłoga.

Historia Krapkowic

Historia Krapkowic zaczęła się już w XIII wieku. Wiążę się z dziejami dwóch osad, które obecnie tworzą jedno miasto. W średniowieczu po obu stronach Odry powstały Krapkowice na lewym brzegu i Otmęt na prawym brzegu rzeki. Przez wiele wieków były to dwie samodzielne miejscowości. Otmęt jest starą osadą rybacką. Po raz pierwszy wspomniano o niej w 1223 roku jako Ocnant. Była to wieś klasztorna, która należała do cystersów z Jemielnicy. Natomiast sama nazwa Krapkowice wzięła się od staropolskiego imienia Chrapek. Pierwotna nazwa z XIII wieku to Chrapkowice. Miasto już w czasach średniowiecza miało zabudowę miejską. Ze względu na bliskość szlaku bursztynowego oraz szlaków komunikacyjnych stało się ważnym ośrodkiem handlowym.

Zabytki w Krapkowicach

Pierwszym zabytkiem jest Zamek w Krapkowicach, położony przy ulicy Zamkowej. Został wybudowany w XIII wieku. Od 1532 roku był własnością Jerzego Hohenzollerna. Dzisiaj ma w nim siedzibę Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich. Pozostałe zabytki w Krapkowicach i ich okolicach to: Wieża Bramy Górnej, Rynek w Krapkowicach, ruiny zamku w Otmęcie, Zamek w Rogowie Opolskim, Pałac w Dąbrówce Górnej oraz krzyże i kapliczki przydrożne.

Wywóz śmieci w Krapkowicach

W naszej ofercie mamy wywóz oraz ekologiczną utylizację odpadów. Zabieramy między innymi odpady pobudowlane, w tym gruz oraz odpady niebezpieczne, takie jak azbest. Zapraszamy do nas!

do góry