Byczyna

Byczyna jest interesującym, historycznym miasteczkiem w województwie opolskim, leży mniej więcej 15 km na północ od Kluczborka, przy trasie numer 11.

Historia Byczyny

Byczyna jest najstarszym miastem w regionie i jednym z najstarszych na całym Śląsku. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z XIII wieku. Nie wiadomo kiedy, zostały jej nadane prawa miejskie. Jednak była wymieniana jako miasto już przez Jana Długosza w XIV wieku.

Zabytki w Byczynie

Warto zwrócić uwagę na mury obronne Byczyny, przy ulicy Floriańskiej. Miasto zostało otoczone przez średniowieczne mury w XV i XVI wieku. Byczyna jest jednym z niewielu miast w Polsce, w których prawie w całości zachowały się mury miejskiej. Ich długość to ponad 900 m. Można tu też zobaczyć wieże bramne - Polską i Niemiecką, Basztę Piaskową i fosę. Kolejnym ciekawym zabytkiem jest spichlerz, przy ulicy Wąskiej 5. Neogotycki spichlerz przylega do murów miejskich. Blisko Baszty Piaskowej. Aktualnie znajduje się w nim karczma. Nie można pominąć również Ratusza na Rynku. Powstał on na przełomie XV i XVI wieku. Na początku miał styl gotycki, ale następnie został przebudowany w XVIII wieku i cechy barokowo-klasycystyczne. Niestety spłonął 1945 roku i został starannie zrekonstruowany. Do dziś zachowały się oryginalne zabytkowe piwnice oraz kartusz z 1709 roku.

Wywóz odpadów w Byczynie

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych i gruzu w Byczynie. Pomożemy Ci w utylizacji między innymi folii malarskich, opakowań po farbach, czy azbestu. Zabieramy również odpady wielkogabarytowe. Zamów kontener z odbiorem! 

do góry