Klauzula RODO

Stosownie do obowiązków określonych w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w niniejszym formularzu będzie ALBA Południe Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowa Górnicza 41-300 ul. Starocmentarna 2.

Spółka powołała Inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem danych osobowych możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną: dane_osobowe[at]ecoexpress24.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie lub obsługę zgłoszonej reklamacji naszych usług, które realizujemy w ramach umów zawartych z Gminami, a także umów zawartych indywidualnie.

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania wszystkich zadań wynikających z przesłanego do nas zgłoszenia.

Informujemy również, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia, o którym mowa wyżej.

Informujemy, iż Państwa dane, wyłącznie w niezbędnym zakresie,  mogą zostać przez nas przekazane na podstawie umowy powierzenia podmiotom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zleconych nam przez Państwa usług (podwykonawcy, organy samorządu terytorialnego - gminy), oraz podmiotom, których uprawnienie do przetwarzania Państwa danych zostało określone na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

do góry