Chociwel

Chociwel (z niemieckiego Freienwalde, w latach 1945-1946 Leśnowola) jest miastem w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Chociwel.

Historia Chociwela

Chociwel był grodem pomorskim od X do XII wieku. Prawa miejskie otrzymał w 1338 roku. Był własnością rodu Wedlów. Od 1648 roku był pod panowaniem Branderburgii. Zachował się dawny układ urbanistyczny. W dniu 3 marca 1945 roku miasto z rąk niemieckich zostały odbite przez oddziały 61 armii i2 armii pancernej gwardii I Frontu Białoruskiego. Na cześć poległych w czasie walk o miasto po wojnie na obecnej ulicy Armii Czerwonej odsłonięto pomnik. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa szczecińskiego. W 2017 roku przemianowano ulice Karola Świerczewskiego na Jana Pawła II i 25- lecia PRL na Maszynistów Kolejowych.

Zabytki Chociwel

Najważniejszym zabytkiem jest Kościół Matki Boskiej Bolesnej. Jest to gotycka budowla z XV wieku. Pierwszy kościół został zbudowany w Chociwlu w 1124 roku. Budowę aktualnego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej zaczęto w 1408 roku. Została ona ukończona w 1460 roku. Ostatni proboszcz rzymskokatolicki przed reformacją Paulus Kitzmann zaczął wykonywać swoje obowiązki w 1489 roku. W 1530 roku siły zbrojne reformacji z Dobrej i Stargardu, wypędziły proboszcza, który uciekł do Marianowa. W 1945 roku kościół ponownie został objęty przez katolików.

Wywóz odpadów w Chociwlu

Wywozimy gruz Chociwel oraz wynajmujemy kontenery na gruz Chociwel.

do góry