Głuszyca

Początki wsi Głuszyca nie są do końca znane. Pierwszy udokumentowany zapis o niej pochodzi z około 1300 roku. ,,Liber Fundationis” wymieniał Głuszycę Górną jako wieś Biskupią.

Historia Głuszycy

W późniejszych dokumentach nie wymieniano już oddzielnie Głuszycy oraz Głuszycy Górnej. Właściwie nie wiadomo, do której osady te informacje się odnoszą. Być może pierwsza była Głuszyca Górna, ponieważ został w niej wybudowany kościół. Do XVIII wieku Głuszyca Górna była większa od młodej Głuszycy. W XIII wieku Głuszyca Górna była częścią dóbr zamkowych na Rogowcu księcia Bolka I Świdnickiego.

Osada została prawie całkowicie zniszczona przez wojska husyckie. Powoli odbudowująca się wieś rozwijała się przede wszystkim dzięki ekspoloatowaniu lasów znajdujących się w okolicy. W 1504 roku w oparciu o przywilej czeskiego króla Władysława Jagiellończyka F.Von Czettriz wybudował w GŁuszycy Górnej komorę celną. Która służyła do pobierania opłat za transportowane drewno. Od 1509 roku Głuszyca Górna przeszła w posiadanie Howbergów panów na Książu.

Zabytki w Głuszycy

W Głuszycy znajduje się między innymi Kościół filialny Wniebowzięcia NMP, który został wzniesiony w XVI wieku. Przebudowano go w latach 1959-1960. W gospodzie ,,Pod Jeleniem”, która została wzniesiona w II połowie XVIII wieku, zachowały się bogato profilowane portale z lat 1784 i 1786 oraz sklepienia nad salami parteru.

Wywóz odpadów w Głuszycy

Zajmujemy się wywożeniem odpadów, w tym odpadów pobudowlanych. Wynajmujemy kontenery na gruz Głuszyca w różnych rozmiarach.

do góry