Lipiany

Lipiany są miastem w północno-zachodniej Polsce, w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie pyrzyckim, położonym na Pojezierzu Myśliborskim, między jeziorami Wądół i Kościelnym.

Historia Lipian

W IX wieku . powstał na półwyspie jeziora Wedyjskiego warowny gród Pomorzan, który był częścią systemu obronnego plemienia Pyrzyczan. Stanowił ich południową strażnicę. Wokół grodu została wybudowana osada podgrodowa, której mieszkańcy trudnili się rolnictwem, rybołówstwem, handlem i rzemiosłem. Do XIII wieku tereny te były częścią księstwa pomorskiego. W dniu 18 sierpnia 1276 biskup kamieński Herman sprzedał ziemię lipiańską za 3000 srebrnych marek margrabiom brandeburskim Ottonowi, Johannowi i Konradowi. Prawa miejskie Lipiany otrzymały na początku XIV wieku. Gdy wygasła dynastia askańska, po długotrwałych sporach o sukcesję w 1337 r. jako lenno biskupa kamieńskiego miasto zostało częścią Branderburgii. . W 1344 roku mieszczanie z Lipian otrzymali przywilej zgodnie, z którym mogli być sądzeni tylko w obrębie murów obronnych.

Natomiast rajcy przed sądem dworskim margrabiego. Lipiany miały prawo do organizowania czterech jarmarków w ciągu roku. Od 1373 roku były we władaniu Korony Czeskiej. W 1402 roku zawarto porozumienie w sprawie sprzedaży miasta Polsce. W czasie wojny polsko-krzyżackiej w 1433roku Lipiany zostały spustoszone przez husytów.

Wywóz odpadów w Lipianach

Oferujemy wywóz odpadów pobudowlanych w Lipianach. Wywozimy między innymi odpady niebezpieczne, takie jak azbest oraz odpady pobudowlane, takie jak gruz Lipiany.

do góry