Stopnicy

Stopnica jest historyczną, interesującą miejscowością położoną na Ponidziu, pomiędzy Buskiem Zdrój a Pacanowem, przy trasie nr 73.

Historia Stopnicy

Obecnie Stopnica jest niewielkim miasteczkiem. Trochę sennym i zbyt spokojnym, ale za to niezwykle zadbanym. Pierwsza osada powstała tutaj już około XI wieku. Jednak to w XIV wieku, za panowania króla Kazimierza Wielkiego przeżywała swój największy rozkwit. Król Kazimierz Wielki nadał Stopnicy w 1362 roku status miasta królewskiego. Wybudował tutaj zamek, w którym przebywał w czasie podróży z Krakowa do Sandomierza. Miasto było również otoczone murami obronnymi. W ich obrębie powstała fara i szpital dla ubogich. W kolejnych wiekach rola Stopnicy zaczęła się zmniejszać. Przyczyniły się do tego między innymi wojny ze Szwedami. Po powstaniu styczniowym miasto utraciło prawa miejskie. Obecnie od 2015 roku Stopnica jest miastem z odzyskanymi prawami miejskimi.

Zabytki w Stopnicy

Najważniejszym zabytkiem w Stopnicy jest Zamek Królewski, przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Zamek został wybudowany przez Kazimierza Wielkiego w 1350 roku. Następnie był kilka razy przebudowywany. Najpierw w 1661 roku w stylu barokowym z inicjatywy Jana Klemensa Branickiego, a następnie w 1783 roku przez Eliasza z Granowa Wodzickiego. Po II wojnie światowej był w ruinie. Dziś mieści się w nim siedziba Gminnego Centrum Kultury.

Wywóz odpadów podbudowlanych w Stopnicy

Z chęcią wynajmiemy się kontener na gruz Stopnica w dowolnym rozmiarze. Wynajmujemy kontenery na śmieci Stopnica w bardzo atrakcyjnych cenach.

do góry