Suchedniów

Suchedniów jest miastem w województwie świętokrzyskim, w powiecie skarżyskim oraz siedzibą miejsko-wiejskiej gminy Suchedniów.

Historia miasta Suchedniów

Suchedniów jest położony na terenach Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Jego początki sięgają II wieku p.n.e. W starożytności wytapiano tutaj żelazo. Pierwsza wzmianka o Suchedniowie pochodzi z roku 1224. Następna wzmianka o tej miejscowości pochodzi w 1510 roku. Jest w niej mowa o trzech kuźnicach: Alberta Berezy (ulica Berezów, dawniej wieś), Andrissa (wieś Jędrów, obecnie ul. Koszykowa) oraz Stanisława Suchini (wieś Suchiniów, centrum dawnej osady. Nazwa Suchiniów zamieniła się w Suchedniów. Osada stanowiła własność biskupów krakowskich.

Dzięki nim rozwinął się tutaj przemysł. Miejscowość była ważnym ośrodkiem przemysłowym Zagłębia Staropolskiego. Do powstania Suchedniowa przyczyniło się utworzenie traktu krakowskiego. Biegł on przez: Miechów, Jędrzejów, Chęciny, Kielce, Łączną, Suchedniów, Skarżysko, Radom i Białobrzegi. Trakt ten powstał dzięki przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy w 1596 roku. Spowodowało to wycinku lasów, zakładanie gospodarstw, spiętrzanie wody w rzekach, tworzenie osad i gmin. W XVII wieku na terenach Suchedniowa było już siedem kuźnic: Błoto, Berezów, Andryszów, Suchiniów, Baltazarek, Ogonów oraz Ostojów. Czasy świetności Suchedniowa przypadają na XVIII wiek. Wtedy Suchedniów stał się ośrodkiem przemysłu żelaznego.

Wywóz odpadów w Suchedniowie

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Suchedniów.

do góry