Skalbmierz

Skalbmierz jest miastem w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim, położonym nad rzeką Nidzicą. Stanowi siedzibę miejsko-wiejskiej gminy Skalbmierz. W latach 1975-1998 miasto należało do woj. kieleckiego.

Historia Skalbmierza

Badania archeologiczne pokazują, że w okolicach Skalbmierza istniały osady, które sięgają nawet 4000 lat p.n.e. Nie da się precyzyjnie określić daty powstania miasta. Zgodnie z legendą, fundatorem osady i miejscowego kościoła był palatyn Bolesława Krzywoustego - Skarbimir, który pochodził z rodu Awdańców. Ten rycerz żył na przełomie XI i XII wieku, gdy został oślepiony oraz wygnany z kraju. Po tym wydarzeniu Skalbmierz został własnością biskupów krakowskich. Najstarsza wzmianka o Skalbmierzu pochodzi z 1217 roku. W tym czasie na terenach obecnego Skalbmierza istniała osada, przez którą biegł dawny szlak handlowy.

Prowadził on z ziem niemieckich przez Wrocław do Krakowa, Sandomierza, a następnie na Ruś. W czasie wojny domowej, około 1234 roku Konrad I Mazowiecki przejął Skalbmierz oraz inkastelizował kościół (przystosował go do funkcji obronnych). W 1241 roku na Skalbmierz najechali Tatarzy, którzy zniszczyli miasto. Mimo tego miasto nie straciło na znaczeniu. Ważną datą w historii Skalbmierza był 20 lutego 1342 roku, gdy na Zamku Królewskim w Krakowie, król Kazimierz Wielki wydał dokument lokacyjny na prawie średzkim. Był to przełomowy moment w dziejach miasta.

Wywóz odpadów pobudowlanych

Oferujemy wywóz odpadów poremontowych, w tym gruzu Skalbmierz.

do góry