Ćmielów

Ćmielów jest miastem w powiecie ostrowieckim, w województwie świętokrzyskim. Stanowi siedzibę władz miejsko-wiejskiej gminy Ćmielów.

Historia Ćmielowa

Początki osadnictwa na obszarze współczesnego Ćmielowa datowane są na czas późnego neolitu. Ludność przyciągały tutaj urodzajne ziemie lessowe prawobrzeżnej wyżyny oraz bezpośrednie sąsiedztwo lasów usytuowanych na lewym brzegu rzeki. Na Gawrońcu mieszkali ludzie zajmujący się na przykład wyrobem narzędzi kamiennych z krzemienia pasiastego, który był wydobywany w pobliskich Krzemionkach. Narzędzia z krzemienia pasiastego były produkowane na Gawrońcu i eksportowane na tereny ówczesnej Europy. W pierwszych wiekach naszej ery wzdłuż rzeki Kamiennej biegł rzymski szlak handlowy, który kończył się w świętokrzyskich dymiarkach, w których były przetapiane rudy żelaza. Dogodne warunki przyrodnicze sprawiały, że ludzie osiedlali się w dolinie rzeki Kamiennej. Poza rolnictwem i wyrobem narzędzi krzemiennych, zajmowano się tutaj garncarstwem. Naczynia powstawały z gliny i lessu.

Zabytki w Ćmielowie

W Ćmielowie warto zobaczyć ruiny zamku nad Kamienną. Kolejnym zabytkiem jest kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Został wybudowany na początku XIV wieku w stylu późnogotyckim. Przebudowano go w XVIII wieku w stylu barokowym. Posiada wyposażenie barokowe i rokokowe

Wywóz śmieci w Ćmielowie

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Ćmielów oraz jego ekologiczną utylizacją. Gwarantujemy niskie ceny za wywóz śmieci Ćmielów.

do góry