Stąporków

Stąporków jest miastem w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, siedziba władz miejsko-wiejskiej gminy Stąporków. Miejscowość jest położona nad rzeką Czarną Konecką i jej dopływem Młynówką.

Historia Stąporkowa

Miejscowość była ważnym ośrodkiem przemysłowym Zagłębia Staropolskiego. Początkiem Stąporkowa było powstanie w tym miejscu w połowie XVI wieku kuźnicy Stąpor. Jej nazwa pochodziła od nazwiska właściciela. W latach 1738-1739 powstał tutaj wielki piec wybudowany przez kanclerza Jana Małachowskiego. W 1781 roku miejscowe zakłady odwiedził hrabia Friedrich Wilhelm von Reden, zasłużony dla rozwoju przemysłu na Górnym Śląsku W Stąporkowie w XVIII wieku był duży kompleks zakładów żelaznych.

Piec w Stąporkowie produkował wtedy 130 cetnarów surówki tygodniowo. To jest więcej niż w innych zakładach górnośląskich. Ruda żelaza była dostarczana z kilku kopalni zlokalizowanych od zakładów od 1/4 do 1 mili. W 1838 roku rodzina Małachowskich rozbudowała oraz unowocześniła zakład. Stary piec został zastąpiony przez dwa bardziej nowoczesne. W latach 1876 i 1895 były kolejne modernizacji. Zakład został przestawiony na paliwo koksowe. Powstała prażalnia rud z ośmioma piecami i 2 żeliwiaki. W zakładzie pracowało wtedy 300 robotników. W kopalniach rudy dostarczających surowca pracowało 500 osób. Mimo zniszczeń oraz rekwizycji urządzeń z czasów I wojny światowej, zakład pracował do 1938 roku.

Wywóz odpadów w Stąporkowie

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych. Możesz zlecić nam na przykład zabranie od Ciebie gruzu Stąporków.

do góry