Chmielnik

Chmielnik jest miastem w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim, położonym na skrzyżowaniu tras DK73 (Kielce-Tarnów, DK78 (Chmielnik -Jędrzejów) i DW765 (Chmielnik-Staszów), nad rzeką Wschodnią.

Historia Chmielnika

Pierwsze wzmianki pochodzą z 1241 roku. Wtedy doszło do bitwy pod Chmielnikiem z wojskami mongolskimi. Przy trasie na Szydłów jest pamiątkowy obelisk. Na początku osada stanowiła własność książęcą (kasztelania sandomierska). Natomiast w XIII wieku została własnością Odrowążów. Najstarszym zabytkiem w Chmielniku jest Kościół św. Trójcy z cmentarzem przykościelnym, który został założony w 1356 roku. W czasach obecnych można oglądać tylko prezbiterium z początku XIV wieku. Kościół został zniszczony w okresie reformacji. W czasach najazdów tatarskich Chmielnik stanowił własność Oleśnickich. Dzięki nim Chmielnik uzyskał prawa miejskie nadane przez króla Zygmunta Augusta w 1551 roku.

Około 1558 roku właściciel miasta Jan Oleśnicki, zamienił kościół na zbór kalwiński i zapoczątkował protestancki epizod miasta. Ostatniego proboszcza Chmielnik wygnano z miasta około 1562 roku. Nowe miasto Chmielnik ulokowano na wschód od istniejącej wsi o tej samej nazwie. W 1580 roku król Stefan Batory nadał przywilej organizowania kolejnych jarmarków. W 1630 roku Chmielnik stał się własnością kalwińskiej rodziny Gołuchowskich. Miejscowość była związana z działalnością braci polskich.

Wywóz odpadów pobudowlanych

Zajmujemy się wywozem gruzu Chmielnik oraz jego ekologiczną utylizacją. Gwarantujemy atrakcyjne ceny za kontenery Chmielnik!

do góry