Zawichost

Zawichost jest miastem w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Zawichost. Leży w Małopolsce, na ziemi sandomierskiej, na skraju Małopolskiego Przełomu Wisły.

Historia Zawichostu

Zawichost został założony w ważnym strategicznie węźle drogowym, który dawał możliwość kontroli przepraw przez Wisłę. . W czasach panowania Bolesława Śmiałego została tu wybudowana kolegiata romańska Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pierwsza wzmianka o miejscowości Zawichost pochodzi z bulli papieża Eugeniusza III z 1148 roku. Powstał tu wtedy gród kasztelański z osadą targową położoną w pobliżu przeprawy przez Wisłę i skrzyżowanie ważnych szlaków handlowych w pobliżu kościoła św. Trójcy. Od końca XII wieku był siedzibą archidiakonatu. Istniały tutaj trzy parafie. W 1205 roku w bitwie pod Zawichostem, książęta Leszek Biały i Konrad mazowiecki pokonali wojska księcia halickiego Romana. Nadanie praw miejskich Zawichostowi nastąpiło przed 1255 rokiem. Miejscowość była niszczona w czasie kolejnych najazdów tatarskich w 1241, 1259 i 1500. Jednak miasto szybko się po tym podnosiło.

Zabytki w Zawichoście

Kościół pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela został zbudowany w latach 1244-1257 razem z klasztorem w stylu wczesnogotyckim dla zakonu klarysek. Ufundował go Bolesław Wstydliwy jako wiano dla swojej siostry Salomei.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Zawichoście

Prowadzimy firmę, która stworzyła platformę do zamawiania kontenerów na śmieci Zawichost. Oferujemy kontenery Zawichost w atrakcyjnych cenach.

do góry