Małogoszcz

Małogoszcz to miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Małogoszcz.

Historia Małogoszcza

Małogoszcz jest jednym z najstarszych grodów na terenie Małopolski. Jego początki nie są dobrze znane historykom. Od 1136 roku Małogoszcz pełnił funkcję kasztelanii, administrującej książęcymi włościami. W 1260 roku ta miejscowość została zniszczona przez Tatarów. Od 1342 roku Małogoszcz pojawiał się w dokumentach jako miasto. Stał się mniej znaczący w momencie, gdy kasztelania została przeniesiona do Chęcin w 1363 r. Miasto zaczęło się szybko rozwijać od początku XVI w. do połowy XVII w. Został przerwany przez wojny szwedzkie w połowie XVII wieku. Od 1455 r., do czasów założenia w Kielcach przez bpa. F. Szaniawskiego seminarium duchownego w 1726 r., była tutaj szkoła kształcąca księży. Na cmentarzu w Małogoszczu znajdują się groby gen. Grochowskiego i gen. Wodzickiego. W 1869 r., za udział mieszczan w powstaniu, miasto utraciło prawa miejskie.

Zabytki w Małogoszczu

Najciekawsze zabytki Małogoszcza to: Kościół parafialny ( został ufundowany przez ks. Jakuba Chrostkowicza w latach 1591-95 w miejscu drewnianego z 1342 r. Utrzymany jest w stylu gotyckim. Warta zobaczenia jest chrzcielnica z 1610 r. i siedemnastowieczne epitafia.), Kościół cmentarny z 1595 roku (niedaleko są groby powstańców z 1863 r.), pomnik Tadeusza Kościuszki, murowana plebania z przełomu XVI i XVII w.

Nasza działalność w Małogoszczu

W Małogoszczu zajmujemy się wywozem oraz ekologiczną utylizacją odpadów pobudowlanych. Już dziś zamów u nas kontener na gruz!

do góry