Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna jest położona w północnej części województwa świętokrzyskiego, nad rzeką Kamienną. Liczy około. 50 tys. Mieszkańców.

Historia - wieś Kamienna

W miejscu obecnego miasta Skarżysko-Kamiennej 500 lat temu występowała mała osada, która koncentrowała się wokół sadzawki oraz kuźnicy rodu Szydłowieckich. Sadzawka leżała na brzegu rzeki Kamiennej na wschód od dużych cysterskich osad. Rozwój Skarżysko-Kamiennej wiązał się ściśle z działaniem kuźnicy żelaza, która ciągle zmieniała swoich właścicieli. Dzierżawiona była między innymi przez sławną rodzinę kuźników Duracz.

Wieś przez cały czas się rozwijała. Podstawą tego rozwoju było produkowanie wyrobów z żelaza. Wszystko skończyło się w momencie rozbiorów Polski. Wtedy Skarżysko-Kamienna w drodze licytacji przeszła w ręce Anny Sapieżyny z rodu Zamoyskich. Podczas III rozbioru Polski miejscowość weszła w skład zaboru pruskiego, a następnie została dołączona do Księstwa Warszawskiego. Ponowny rozwój Skarżysko-Kamiennej datowany jest na czasy Królestwa Polskiego. Powstawały wtedy fryszerki, węglarnie, młyn, browar, kuźnia oraz inne obiekty przemysłowe. W Skarżysko-Kamiennej produkowano alkohol. Mocno rozwinięte było również rolnictwo. W XIX wieku w wyniku uwłaszczenia włączono do Skarżysko-Kamiennej sąsiednie wsie.

Czym się zajmujemy w Skarżysko-Kamiennej?

Nasza działalność polega na wywozie odpadów. Specjalizujemy się w odpadach pobudowlanych, takich jak na przykład gruz. Można go szybko zamówić za pośrednictwem naszej strony internetowej.

do góry