Kunów

Kunów jest miastem w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, położonym nad rzeką Kamienną oraz siedzibą miejsko-wiejskiej gminy Kunów.

Historia miasta Kunów

Tereny wokół Kunowa były zamieszkane w czasach wczesnosłowiańskich. Na początku osada Kunów znajdowała się na północnym brzegu rzeki Kamiennej. We wczesnym średniowieczu Kunów stanowił własność biskupstwa krakowskiego. Biskupi posiadali tutaj swój dwór. Często w nim mieszkali. Od 1362 roku była tutaj siedziba klucza majątkowego. W Kunowie przebywał tutaj na przykład Paweł z Przemankowa. W 1271 roku został uwięziony na rozkaz Leszka Czarnego oraz wysłany do Sieradza. W 1241 roku osadę złupili Tatarzy. Natomiast w 1247 roku zrobił to również Konrad Mazowiecki. Za panowania Kazimierza Wielkiego miejscowa parafia miała powierzchnię 63 kilometrów kwadratowych. Zamieszkiwało ją około 240 osób. W 1365 roku osada otrzymała przywilej miejski.

Zabytki w Kunowie

W Kunowie znajduje się na przykład kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Władysława z XVII wieku. Można w nim podziwiał ołtarze rzeźbione przez miejscowych kamieniarzy. Obok kościoła znajduje się murowana dzwonnica z 1896 roku. Do rejestru zabytków ruchomych zostały wpisane również kościół i dzwonnica w Kunowie. Warto zobaczyć jeszcze cmentarz rzymskokatolicki, z nagrobkami z XIX wieku. Znajduje się tu między innymi nagrobek Franciszka Fornalskiego oraz mogiła powstańców z 1863 poległych w bitwie pod Janikiem-Sadłowizną.

Wywóz odpadów

Wywozimy odpady pobudowlane, w tym gruz Kunów. Atrakcyjne ceny za wynajem kontenera Kunów.

do góry