Wąchock

Wąchock jest popularnym miasteczkiem w województwie świętokrzyskim, leżącym około 5 km na zachód od Starachowic, nad rzeką Kamienną.

Położenie Wąchocka

Przez Wąchock przebiega kilka lokalnych szlaków turystycznych i międzynarodowy Szlak Cysterski, który jest Europejskim Szlakiem Kulturowym. Wynika to stąd, że historia powstania i długie dzieje Wąchocka są mocno związane z prężnie funkcjonującym tu opactwem Cystersów.

Opactwo Cystersów w Wąchocku

Pierwsza wzmianka o Wąchocku pochodzi z 1179 roku. Wtedy biskup krakowski Gedko ufundował klasztor cysterski. Natomiast mnisi przyjechali z Francji. W późniejszych wiekach opactwo było jednym z najbogatszych klasztorów na ziemiach polskich. Mnisi przyczynili się do rozwoju przemysły nad Kamienną. Zakładali kopalnie oraz zakłady metalowe w pobliskich miejscowościach. W czasie zaborów klasztor uległ kasacji. Jednak w 1951 roku Cystersi wrócili tutaj. Obecnie mają swoje opactwo z romańskim kościołem klasztornym Najświętszej Marii Panny i Św. Floriana z XIII wieku.

Atrakcje w Wąchocku

Pierwszą ważną atrakcją w Wąchocku jest Zalew Wąchocki. Powstał w 2008 roku. Chętnie przyjeżdżają do niego turyści oraz okoliczni mieszkańcy. Warto zobaczyć również Pomnik Sołtysa Wąchocka. Został odsłonięty w 2003 roku w odpowiedzi na to, że Wąchock od lat słynie w całej Polsce z dowcipów o sołtysie.

Wywóz odpadów pobudowlanych

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych, takich jak na przykład gruz Wąchock albo folia malarska. Jeżeli robisz remont, to pomożemy Ci również w pozbyciu się odpadów poremontowych.

do góry