Pierzchnica

Pierzchnica jest miastem w Polsce położonym w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Pierzchnica. Od 1973 roku jest siedzibą gminy Pierzchnica.

Historia Pierzchnicy

Pierzchnica była początkowo wsią królewską. Jako miasto królewskie była założona przez Kazimierza III Wielkiego na prawie magdeburskim między 1359 a 1370 rokiem. Pierzchnica miała 19 łanów oraz 2 łany wójtowskie. Dziesięcina o wartości 10 grzywien była przekazywana na utrzymanie prebendy Pierzchnickiej przy kieleckiej kolegiacie. Początkowo dziesięcina oddawana była biskupom krakowskim. W 1359 roku biskup Bodzanta przeznaczył ją na uposażenie prebendy. W 1497 roku król Jan Olbracht nadał Pierzchnicy jarmark na św. Michała i ustanowił dla miasta dzień targowy we wtorek.

W 1512 roku potwierdzono przywilej niemiecki dla miasta. W 1564 roku w Pierzchnicy znajdowało się 40 domów. Pierzchnica była stosunkowo ubogą osadą. Z czasem jednak się rozwinęła i jej czynsz został podwyższony. W 1629 roku w Pierzchnicy było 50 domów, 5 piekarzy, 3 szewców oraz 3 rzeźników. Podczas potopu szwedzkiego miasto zostało spalone. W 1780 roku król Stanisław August ustanowił dla Pierzchnicy nowe jarmarki: w tydzień po św. Filipie i Jakubie, na św. Wawrzyńca, św. Marcina i św. Mikołaja. Od 1774 roku właścicielem miasteczka był wojewoda sandomierski Maciej Sołtyk.

Wywóz odpadów pobudowlanych

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych, takich, jak na przykład gruz Pierzchnica, czy puszki po farbie. Wynajmujemy kontenery na gruz Pierzchnica. Gwarantujemy niskie ceny i szybką obsługę.

 

do góry