Szydłów

Szydłów jest pięknym miasteczkiem, leżącym mniej więcej 40 km od stolicy regionu - Kielc. Nazywane jest "polskim Carcassonne", ponieważ zachował się tutaj XIV-wieczny układ urbanistyczny.

Historia Szydłowa

Szydłów jest jednym z najstarszych polskich zespołów miejskich. Pierwsza pisemna wzmianka o nim pochodzi z 1191 roku. W połowie XIV wieku król Kazimierz Wielki nakazał otoczenie miasta murami obronnymi. Natomiast rezydencję królewską przekształcił w warowny zamek. Wybudował również wspaniały kościół.

Zabytki w Szydłowie

Średniowieczne budowle do dzisiaj są ozdobą szydłowskiej Starówki. Turyści mogą podziwiać doskonale zachowane obwarowania z Bramą Krakowską i gotyckim zamkiem. Jeżeli chodzi o zabytki sakralne, to można tutaj polecić kościół farny Św. Władysława, mały kościółek Wszystkich Świętych oraz Synagogę.

Atrakcje w okolicy

Malownicza okolica Szydłowa sprawia, że licznie przyjeżdżają tutaj turyści. Okolic mają wiele walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Powstał tutaj Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu, w którym znajduje się zalew Chańcza z utworzoną tu plażą miejską.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Szydłowie

Prowadzimy wywóz odpadów pobudowlanych. Można u nas wynająć na przykład kontener na czysty gruz Szydłowo. Można do niego wrzucić między innymi: gruz ceglany i betonowy, zmieszany gruz betonowy z ceglanym i małą zawartością ceramiki (np. glazura, kafle), gleba, ziemia, kamienie, piasek, dachówka, mury i tynki. Niedopuszczalne jest natomiast wrzucanie do niego, na przykład baterii.

do góry