Jędrzejów

Jędrzejów jest interesującym miastem w województwie świętokrzyskim, leżącym blisko Nagłowic. Przecinają się tu drogi numer 78 (wschód-zachód) oraz numer 7 (północ-południe).

Historia Jędrzejowa

Pierwsze wzmianki o Jędrzejowie pochodzą z czasów, kiedy fundowano kościół cysterski. Było to w roku 1153. Ówczesna nazwa miasta to Brzeźnica od płynącej niedaleko rzeki. W niedługim czasie zmieniono nazwę na obecną. Początkowo miasto nazywano Andreiow. Prawa miejskie Jędrzejów otrzymał w 1271 roku od króla Bolesława Wstydliwego. W XIV wieku miasto miało swoją komorę celną. Biegł przez nie szlak solny. Powolny upadek miasta zaczął się w XVII wieku, za sprawą wojen szwedzkich.

Zabytki w Jędrzejowie

Ciekawym zabytkiem w Jędrzejowie jest kolekcja zegarów w Muzeum im. Przypkowskich, przy Placu Tadeusza Kościuszki 7-8 (Rynek). Jest to jedna z największych w Europie kolekcja zegarów i przyrządów astronomicznych. Została zgromadzona przez miejscowego lekarza -Feliksa Przypkowskiego. W Jędrzejowie znajduje się również najstarszy kościół Cystersów w Polsce, przy ulicy Klasztornej. Jest to archiopactwo cysterskie z XII wieku, ośrodek kultu błogosławionego Wincentego Kadłubka na Szlaku Cysterskim. Ostatnim ciekawym zabytkiem w tym mieście jest drewniany kościół w Mnichowie (Mnichów 72) , czyli zabytkowy kościół Św. Szczepana z XVIII wieku. Perełka rokokowa na skalę kraju i Europy.

Wywóz śmieci w Jędrzejowie

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych w Jędrzejowie. W trosce o środowisko naturalne przeprowadzamy ich ekologiczną utylizację. Zamów kontener na gruz!

do góry