Opatowiec

Opatowiec jest miastem w Polsce położonym w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim, w gminie Opatowiec. To najmniejsze miasto w Polsce.

Historia Opatowca

Pierwsze wzmianki o Opatowcu pochodzą z XI wieku. W 1085 roku Judyta, żona Władysława Hermana przekazała wieś opactwu benedyktynów z Tyńca. W 1271 roku książę Bolesław Wstydliwy przyznał osadzie prawa miejskie na prośbę opata Modliboga. Opatowiec leżał na szlaku ze Śląska na Ruś Kijowską, w pobliżu przeprawy przez Wisłę, co zapoczątkowało szybki rozwój handlu. W 1283 roku opat tyniecki Tomasz założył w Opatowcu klasztor dominikanów.

W 1341 roku król Kazimierz Wielki przyznał miastu prawo do jarmarku. W 1411 roku Władysław Jagiełło uwolnił mieszczan od podwód. W 1468 roku Kazimierz Jagiellończyk zwiększył swobody miejskie. W 1470 roku nadał Opatowcowi drugi jarmark. W 1474 roku był tutaj zjazd szlachty małopolskiej dla ogłoszenia pospolitego ruszenia, na wypadek wojny z Maciejem Węgierskim. Wtedy również król przyjął w Opatowcu posłów weneckich i wysłanników perskiego szacha, w sprawie wojny z Turkami.

Zabytki w Opatowcu

Najważniejszym zabytkiem w Opatowcu jest podominikański kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła wzniesiony pod koniec XV w. w miejsce częściowo drewnianego kościoła św. Jacka z 1283 roku. Wewnątrz kaplicy znajdują się obrazy z XVII i XIX wieku. Na ołtarzu kaplicy umieszczony jest XVII-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Wywóz odpadów w Opatowcu

Wywozimy odpady pobudowlane, czysty gruz Opatowiec oraz przeprowadzamy zgodną z ochroną środowiska naturalnego likwidację śmieci Opatowiec.

do góry