Staszów

Staszów jest miastem w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Staszów. Przez miasto przepływają rzeki Czarna Staszowska oraz Desta.

Historia Staszowa

Z 1241 roku pochodzą pierwsze wzmianki o Staszowie. Odnosiły się do najazdu Tatarów na Polskę, gdy została spalona wieś Staszów oraz znajdujący się w niej drewniany kościół parafialny. W 1345 roku nastąpiło wybudowanie oraz konsekracja murowanego kościoła św. Bartłomieja ufundowanego przez wdowę po wojewodzie łęczyckim. W 1440 roku wieś Staszów została wymieniona w dziele Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis Jana Długosza. W dniu 11 kwietnia 1525 roku miasto uzyskało przywilej na odbywanie jarmarków trzy razy w roku. Łaski uważany jest za założyciela miast. Miejscowość powstała na prawie magdeburskim. Miała zaplanowany rynek, ratusz pośrodku oraz prostopadle odchodzące ulice. W styczniu 1526 roku ustanowiono cotygodniowe targi w czwartki. W 1555 roku założono cech tkacki.

W 1580 roku założono zbór braci polskich. Na początku XVII wieku Staszów stał się własnością Tęczyńskich. W 1621 roku Jan Tęczyński zatwierdził cech kuśnierzy, krawców, czapników. W 1625 roku Katarzyna Tęczyńska założyła szkołę przy kościele, która działała do XIX wieku. Ufundowała również kaplicę Matki Bożej Różańcowej przy kościele św. Bartłomieja. W 1641 roku Staszów stał się własnością Opalińskich.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Staszowie

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Staszów. Prowadzimy również jego ekologiczną utylizację.

do góry