Olecko

Olecko jest miastem w północno-wschodniej części Polski w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie oleckim, nad rzeką Legą i Jeziorem Oleckim Wielkim.

Historia Olecka

Najstarsze ślady pobytu ludzi na obszarze wschodnich Mazur oraz ziemi oleckiej pochodzą sprzed 11 000 lat p.n.e., czyli paleolitu. Okolice Olecka były zasiedlone przez ludność tak zwanej kultury lyngbijskiej. Jej obozowiska były zlokalizowane między innymi w Puchówce na terenie gminy Wieliczki. W połowie pierwszego tysiąclecia p.n.e. na obszar dzisiejszych Mazur przesiedliła się ludność utożsamiana z Bałtami. Już kilka tysięcy lat temu mieszkali tutaj ludzie. Początkiem miasta był zameczek myśliwski Olecko. Większość osad na obszarze ziemi oleckiej powstała w XVI wieku, w czasach księcia Albrechta Hohenzoller.

Akt lokacyjny Olecka pochodzi z 1 stycznia 1560 roku. Zasadźcą miasta był Adam Woynowski. Miasto początkowo otrzymało nazwę Margrabowa. Było ważnym ośrodkiem wymiany handlowej na pograniczu polsko-litewsko-pruskim. Ludność w Polsce używała nazwy Olecko. Miasto otrzymało prawo urządzania czterech jarmarków rocznie. Do 1657 roku miasto pozostawało częścią I Rzeczypospolitej jako lenno Korony Królestwa Polskiego. Rozwój miasta był hamowany przez pożary, epidemie i zniszczenia wojenne. Duże zniszczenia miastu przyniosły pożary w końcu XVII i na początku XVIII wieku.

Prowadzimy wywóz odpadów w Olecku

Wywozimy odpady pobudowlane w Olecku. Interesują nas różnego rodzaju odpady pobudowlane, takie jak na przykład gruz Olecko.

do góry