Działdowo

Działdowo (niem. Soldau) jest miastem położonym w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Działdowo.

Dzieje miejscowości Działdowo

Obszar Działdowa i okolic był początkowo zamieszkany przez pruskie plemię Sasinów. W latach 1303-1306, Krzyżacy zajęli gród sasiński, przekształcono go w strażnicę graniczną. Od 1340 roku ruszyły prace związane z budową zamku. Zaczęła się tutaj rozwijać osada rzemieślniczo-handlowa. W dniu 13 sierpnia 1344 roku wielki mistrz Ludolf König nadał jej prawa miejskie. Otrzymała również nazwę Soldov. W 1391 roku Działdowo otoczono murami obronnymi. W XV wieku miasto borykało się ze skutkami wojen polsko-krzyżackich. W 1444 roku Działdowo przyłączyło się do antykrzyżackiej koalicji, to znaczy Związku Pruskiego. Po 1525 roku zamek był własnością państwową oraz utracił dawne znaczenie. Była to po prostu siedziba starosty. W 1550 roku Albrecht Hohenzollern odnowił przywilej lokacyjny Działdowa.

Zabytki w Działdowie

W Działdowie znajdują się następujące zabytki: kościół pw. św. Wojciecha (1896-1897), dawny kościół ewangelicki, cmentarz przykościelny, zamek krzyżacki, ratusz, dom przy ul. Bielnikowej 4 (1922), kompleks budynków koszarowych, dawne kasyno oficerskie, hotel z oficyną na pl. Mickiewicza 26, domy przy ul. Władysława Jagiełły, hotel na ul. Zamkowej (1875), budynek dawnego szpitala oraz dawna gazownia.

Wywóz odpadów poremontowych w Działdowie

Zajmujemy się wywożeniem różnego rodzaju odpadów w Działdowie. Naszą specjalizacją są odpady pobudowlane, takie jak gruz lub folie malarskie. Na naszej stronie internetowej możesz zamówić kontener na gruz w Działdowie

do góry