Bisztynek

Bisztynek (niem. Bischofstein) jest miastem na Warmii w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Bisztynek.

Historia Bisztynka

Bisztynek założono jako wieś w 1346 roku na miejscu poprzedniej osady pruskiej, która nazywała się Strowangen. Niemieccy koloniści nazywali tę wieś Schöneflys (Piękny Strumień). Założył ją wójt krajowy Brunon Luter.

Została lokowana na prawie chełmińskim na 66 włókach w dniu 21 listopada 1346 roku. Lokacja była potwierdzona w 1349 roku przez biskupa warmińskiego Hermana. W dniu 30 kwietnia 1385 miasto zostało lokowane przez biskupa warmińskiego Henryka Sorboma. W przywileju został uposażony kościół parafialny, konsekrowany w 1400 pod wezwaniem św. Marty. W 1364 roku sołtys Piotr zbudował drugi młyn, który służył do tłoczenia oleju, dzięki pozwoleniu biskupa Jana Stryprocka.

Zabytki w Bisztynku

Najważniejszym zabytkiem w Bisztynku jest Kościół farny pod wezwaniem św. Macieja Apostoła i Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa. Początkowo kościół farny w Bisztynku miał być pod wezwaniem świętej Marty, lecz biskup Sorbom przy konsekracji zmienił tytuł kościoła na św. Macieja Apostoła. Pozostałe zabytki w Bisztynku to: Brama Lidzbarska, kościół cmentarny pw. św. Michała Archanioła z lat 1618-1632, plebania pseudogotycka z końca XIX w., kościół poewangelicki z II poł. XIX w., kamieniczki z XIX i XX w. oraz spichrz z XVIII wieku.

Wywóz odpadów w Bisztynku

Zajmujemy się wywozem oraz utylizacją odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Bisztynek.

do góry