Lubawa

Lubawa jest miastem położonym w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Lubawa. W latach 1975-1998 miasto należało do województwa olsztyńskiego.

Historia miasta Lubawa

Bardzo prawdopodobnie nazwa miasta pochodzi od mienia jednego z pruskich władców grodu. Lubawa została założona na terenie pruskiego (plemię Sasinów). Przez niego biegły dwa szlaki handlowe: jeden prowadził nad Bałtyk, a drugi przez Wołyń nad Morze Czarne. Pierwsza wzmianka o występującym na tym terenie grodzie pruskim pochodzi z 1216 roku. Tereny te określone były w bulli papieża Innocentego III mianem Ziemi Lubawskiej. Granice tego obszaru powiększały się razem z postępującym rozwojem akcji chrystianizacyjnej.

Lubawa zaczęła pełnić rolę siedziby biskupiej, co wprost wpłynęło na rozwój osady i jej rozbudowę. Uzyskała wtedy status osady miejskiej. W latach 20. XIII wieku Prusowie zajęli miasto. Działania odwetowe, zarówno ze strony biskupa, jak i Prusów trwały przez następne lata i hamowały rozwój Lubawy. W 1239 roku miejscowość została objęta opieką administracyjną zakonu krzyżackiego. Od 1257 roku ponownie była pod władzą biskupów. Kolejna fala konfliktów z Prusami spowodowała spustoszenie Lubawy oraz okolic. W 1269 roku biskupstwo podjęło decyzję o ponownym wystawieniu lokacji dla ośrodka.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Lubawie

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Lubawa. Prowadzimy ekologiczną utylizację śmieci Lubawa. Wynajmujemy kontenery na śmieci Lubawa.

do góry