Młynary

Młynary są miastem położonym w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Młynary. W latach 1975-1998 miejscowość należała do województwa elbląskiego.

Dzieje miejscowości

Miejscowość założono w 1307 roku. W 1329 roku Młynary otrzymały prawa miejskie. Odnowiono je w 1338 roku. Pierwsi osadnicy pojawili się we wsi w I połowie XIV wieku. W 1701 roku w Młynarach zostało założone Bractwo Kurkowe. W 1860 roku utworzono Towarzystwo Śpiewacze. W 1886 założono Towarzystwo Gimnastyczne. Mogli być do niego zapisani jedynie mężczyźni. Na przełomie XIX i XX wieku miasto było w bardzo dużym stopniu związane z elbląskim rynkiem pracy i z działalnością stoczni Ferdynanda Gottloba Schichaua. W latach 1914-1918 Młynarom udało się uniknąć zniszczeń wojennych.

W czasie wojny zginęło 114 mężczyzn pochodzących w miejscowej parafii katolickiej oraz gminy ewangelickiej. W dniu 30 maja 1920 roku w miejscowym kościele katolickim zostały odsłonięte tablice upamiętniające poległych mieszkańców. W dniu 19 stycznia 1919 roku mieszkańcy Młynar w wyborach do Zgromadzenia Narodowego większość głosów oddali na Większościowych Socjalistów. Drugie miejsce należało do Niemieckich Demokratów. W tym samym roku w dniu 2 marca po raz pierwszy w wyborach bezpośrednich mieszkańcy zdecydowali o składzie rady miejskiej. W 1927 roku Młynary świętowały obchody 600-lecia istnienia. Z okazji jubileuszu została opracowana monografia poświęcona miastu.

Wywóz odpadów

Prowadzimy wywóz odpadów, w tym gruzu Młynary oraz ich ekologiczną utylizację.

do góry