Dobre Miasto

Dobre Miasto powstało na początku XIV wieku na miejscu osady Prusów. Leży na sztucznej wyspie, która została wytworzona w wyniku przekopania kanału.

Obecnie dostarcza on wodę do działającej elektrowni wodnej. Kiedyś pełnił funkcję obronną. Prawa miejskie Dobre Miasto otrzymało w dniu 26 grudnia 1329 roku. Kilka lat po lokacji miasto zostało otoczone murami obronnymi. W murach, które posiadały liczne wieże powstały trzy bramy: Brama Głotowska, Ornecka oraz Łąkowa. Pozostałością po dawnych obwarowaniach jest ocalała do dziś „Baszta Bociania” (tylko z nazwy, bo bociany nie zakładają tutaj gniazd).

Dobre Miasto stanowi składową Diecezji Warmińskiej, która została utworzona w 1234 roku na terytorium Prus. W latach 1466 - 1772 Dobre Miasto było w granicach Rzeczypospolitej. W czasie wojny polsko - krzyżackiej (1519 - 1521) Dobre Miasto było okupowane przez wojska wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna. Natomiast w latach 1626-1629 miasto trafiło pod okupację wojsk szwedzkich Gustawa Adolfa. Najważniejszym dla rozwoju Dobrego Miasta wydarzeniem było przeniesienie do niego Kapituły Kolegiackiej. W ciągu kilku lat dzięki temu został wybudowany tu kościół, szpital oraz szkoła parafialna.

Jak zamówić u nas kontener na gruz?

W naszej ofercie posiadamy kontenery na gruz w bardzo wielu rozmiarach. Każdy z nich został szczegółowo omówiony na naszej stronie. Od razu wiadomo, jakie odpady można do niego wrzucać, a co jest niezalecane. Gwarantujemy niskie ceny za wynajem kontenera na gruz.

do góry