Nidzica

Nidzica jest historycznym miastem w województwie warmińsko-mazurskim, leżącym około 50 km na południe od Olsztyna.

Historia Nidzicy

Nidzica, dawniej nazywana Niborkiem, została założona we wczesnym średniowieczu jako osada pruska. Była wtedy istotnym punktem na drodze z Warszawy do Ostródy. Około 1266 roku został tutaj wybudowany drewniany zamek, który podporządkowano komturowi w Ostródzie. Otrzymał nazwę Zamek nad Nidą. Dopiero w latach 1370-1408 zamek został przebudowany na murowany. Stało się to paradoksalnie dzięki wojnie polsko-krzyżackiej. Prawa miejskie Nibork otrzymał w 1381 roku. Zamek nidzicki zdobyły w 1410 roku przez maszerujące wojska krzyżackie. Przez wieku obiekt przechodził w różne ręce.

Wiele razy był niszczony i odbudowywany. Pod koniec XVIII wieku zamek był po prostu ruiną. Jego stan pogorszył jeszcze wielki pożar miasta w 1784 roku. Najbardziej jednak zamek zniszczyli żołnierze francuscy, którzy stacjonowali tutaj w latach 1806-1812. Wtedy na wzgórzu zamkowym znajdował się wojskowy lazaret. W czasie II wojny światowej zamek zbombardowali Rosjanie. W 1965 roku został oddany do użytku wyremontowany zamek, który nabrał znowu wcześniejszego blasku.

Zamek w Nidzicy

Dziś gotyckie mury zamku są miejskim centrum kultury i biznesu. Odbywają się tutaj wystawy etnograficzno-historyczne. Znajdują się w nim Ośrodek Kultury, Bractwo Rycerskie, galerie sztuki oraz kino.

Wywód odpadów w Nidzicy

Zajmujemy się wywozem gruzu Nidzica. Przeprowadzamy również jego ekologiczną utylizację. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

do góry