Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński - usługi zagospodarowania odpadów

Lidzbark Warmiński to siedziba powiatu lidzbarskiego oraz gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński. Nazywany jest Perłą Warmii. W mieście znajduje się zamek biskupów warmińskich, który posiada dużą wartość historyczną i artystyczną. To właśnie tutaj funkcjonuje zakład mleczarski Polmlek.

Na przełomie sierpnia i września odbywają się tu Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry. Natomiast w listopadzie są Lidzbarskie Starcia Kabaretowe. Lidzbark liczy ponad 16 tysięcy mieszkańców. Najważniejsze zabytki to: Kolegiata św. Piotra i Pawła wraz z klasztorem i wikarówką, dawny kościół ewangelicki, Kościół Podwyższenia Krzyża oraz Wysoka Brama.

Oferta naszej firmy - wywóz i utylizacja odpadów i gruzu Lidzbark


Specjalizujemy się w wywozie i utylizacji gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Wywóz gruzu w kontenerach to często najlepsza pod względem cenowym możliwość pozbycia się tego typu odpadów. Wpływają na to niskie koszty utylizacji. Czysty gruz występuje w katalogu odpadów pod kodami: 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów), 17 01 02 (gruz ceglany) oraz 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06). Pod kodem 17 01 06 znajdują się zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, które zawierają substancje niebezpieczne. Worki na gruz w Lidzbarku Warmińskim są tak samo utylizowane jak w przypadku kontenera na odpady budowlane, więc nie musisz się o to martwić. Zamówienie wywozu jest proste. 

Inne przykładowo obsługiwane miasta w woj. warmińsko mazurskim to Bartoszyce, Olsztyn.

do góry