Zabłudów

Zabłudów jest miastem w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Zabłudów. Miasto należy do aglomeracji białostockiej.

Historia Zabłudowa

W 1550 roku był już dwóch zabłudowski. Miasto było lokowane na surowym korzeniu w 1553 roku na prawie magdeburskim. Wszystko dzięki staraniom Grzegorza Chodkiewicza i za zgodą Zygmunta Augusta z prawem do targu i dwóch jarmarków. Dwór Chodkiewczów w Zabłudowie, położony na południowy wschód od rynku, był centrum rozległych dóbr zabłudowskich. Miasto zostało rozbudowane w II połowie XVI wieku. W 1563 lub 1567 roku Grzegorz Chodkiewicz ufundował w Zabłudowie kościół rzymskokatolicki oraz cerkiew prawosławną. Zabłudów był ważnym ośrodkiem reformacji. W 1567 roku została tutaj otwarta drukarnia, która służyła ewangelikom.

Sławny ziemianin Szymon Budny przełożył tu na dialekt zachodnioruski „Usprawiedliwienie grzesznego człowieka przed Bogiem” i „Katechizm”. Po Grzegorzu Chodkiewiczu, dobra zabłudowskie należały do jego synów. Najpierw do Andrzeja, podstolego litewskiego, a następnie do Aleksandra, starosty grodzieńskiego i mohylowskiego. Po bezpotomnej śmierci Aleksandra w 1578 roku połowę dóbr przejęła jego siostra Anna, żona wojewody Pawła Paca. Część majątku przejęli wtedy Sapiehowie. W 1580 roku na mocy testamentu Pawła Sapiehy - przejęli tę część Sanguszkowie.

Wywóz odpadów w Zabłudowie

Stworzyliśmy platformę internetową, która jest przeznaczona do zamawiania kontenerów na śmieci Zabłudów bez wychodzenia z domu. Zapraszamy!

do góry