Krynki

Krynki są położone we wschodniej części województwa podlaskiego, nad rzeką Krynką, przy samej granicy z Białorusią, na wschód od Białegostoku.

Rondo w Krynkach

W Krynkach mieszają się ze sobą kultury i wyznania. W dodatku miejscowość słynie z największego ronda w Polsce. Tylko w Paryżu można spotkać większe rondo. To w Krynkach ma 12 odchodzących ulic!

Historia Krynek

Początki miejscowości wiążą się z książęcym dworem zbudowanym na początku XV wieku w Puszczy Grodzieńskiej. Tutaj w 1434 roku miało miejsce ważne spotkanie króla Władysława Jagiełły z księciem litewskim Zygmuntem Kiejstutowiczem, w czasie którego wznowiono unię polsko-litewską. W 1509 roku Zygmunt I lokował tu miasto oraz nadał mu herb. Natomiast w 1569 roku dzięki Zygmuntowi Augustowi Krynki uzyskały prawa miejskie magdeburskie.

Zabytki w Krynkach

Na obszarze gminy Krynki znajdują się liczne pamiątki lat świetności w postaci pomników dziedzictwa kulturowego. Nadal kultywuje się w Krynkach tradycje i obyczaje związane z tym regionem. Warto również spróbować kuchni regionalnej, która jest wyjątkowa ze względu na to, że współistniało tutaj osadnictwo polskie, ruskie i litewskie. Z historią Krynek są bardzo mocno związani Żydzi, ludność prawosławna i Tatarzy. Po nim pozostały wspaniałe zabytki sakralne: cerkiew Narodzin Bogurodzicy, synagogi - chasydów słonimskich i kaukaska, ruiny Wie
lkiej Synagogi i kirkutu.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Krynkach

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Krynki. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

do góry