Hajnówka

Hajnówka jest miastem na Podlasiu, leżącym między Bielskiem Podlaskim i Białowieżą, na skrzyżowaniu tras nr 689 i 685. Pierwsza najważniejsza droga biegnie od Białowieży. Dlatego Hajnówka często nazywana jest "Bramą do Puszczy Białowieskiej".

Co ciekawe, w Hajnówce żyje prawosławna mniejszość białoruska. W 2007 roku było to ponad 25 procent ludności mieszkańców. Dlatego w tym samym roku wprowadzono język białoruski jako pomocniczy.

Zabytki i atrakcje w Hajnówce

Pierwszym ważnym zabytkiem jest Sobór Świętej Trójcy ,przy ulicy księdza Antoniego Dziewiatowskiego. Jest to prawosławna cerkiew parafialna z lat 80-tych XX wieku. Ma bardzo nowoczesną formą. W środku znajduje się wspaniała polichromia oraz ikonostas. Kolejny zabytek to Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, przy ulicy Ks. P. Ściegiennego 7. Jest to rzymskokatolicka świątynia z lat 1955-65. Warto jeszcze zwrócić uwagę na Kościół Św. Cyryla i Metodego i MB Fatimskiej, przy ulicy 3 Maja 65. Kościół znajduje się na katolickim cmentarzu. Będąc w Hajnówce, musisz jeszcze zobaczyć Cerkiew Św. Braci Machabeuszy, czyli drewnianą cerkiew z 1846 roku. Stoi na uroczysku w Krynoczce. Natomiast jeżeli chodzi o atrakcje w Hajnówce, to warto tutaj wymienić: Park Miniatur Zabytków Podlasia (można w nim podziwiać miniatury zabytków z całego Podlasia), Park Wodny (został otwarty w 2009 roku, jest kompleksem sportowo-rekreacyjnym), Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa, oraz oczywiście Puszczę Białowieską.

Nasza działalność w Hajnówce

W Hajnówce oferujemy wywóz i utylizację odpadów pobudowlanych, jakich jak na przykład gruz. Wynajmujemy kontenery na gruz.

do góry