Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski jest historycznym miasteczkiem w województwie podlaskim. Leży 50 kilometrów na południe od Białegostoku, nad rzeką Białą, na skrzyżowaniu dróg nr 19 oraz 66.

Historia Bielska Podlaskiego

Bielsk Podlaski w dawnych czasach był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. Osadnictwo występowało tutaj już w II wieku p.n.e. Natomiast gród na Górze Zamkowej został wybudowany w XIII stuleciu. W XV wieku Bielsk Podlaski otrzymał prawa magdeburskie. W XVI wieku miasto stanowiło stolicę województwa podlaskiego. Na zamku w Bielsku Podlaskim wielokrotnie gościli królowie, w tym Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt Stary i Zygmunt August. Od zawsze było to miasto pełne klasztorów i monasterów.

Bielsk Podlaski w bardzo dużym stopniu ucierpiał w czasie potopu szwedzkiego, w XVIII stuleciu. Natomiast w czasie zaborów najpierw był pod władaniem pruskim, a następnie rosyjskim. W czasie wojny ciężkie były losy mieszkańców. W 1939 roku rozpoczęła się okupacja niemiecka. Następnie miasto było pod okupacją Armii Czerwonej, a mieszkańcy byli wywożeni na Syberię. W 1941 roku miasto zostało zbombardowane przez Niemców, którzy założyli tutaj getto dla Żydów. Masowo również zamordowali w Lesie Pilickim polskich urzędników oraz nauczycieli.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Bielsku Podlaskim

Nasza działalność polega na wywożeniu odpadów poremontowych, takich jak na przykład gruz Bielsk Podlaski. Kontener na gruz Bielsk Podlaski można u nas zamówić przez platformę internetową.

do góry