Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie to miasto w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, na Nizinie Północnopodlaskiej, nad rzeką Brok (dopływ Bugu).

Historia miasta Wysokie Mazowieckie

Nie wiadomo kiedy, ani w jaki sposób powstała osada, która dała początek miastu Wysokie Mazowieckie. Wiadomo na pewno, że kiedy tworzyło się państwo Piasków, nie było tu siedzib Jaćwingów, ponieważ zajmowali oni tereny na północ od Biebrzy. Na początku polskiej państwowości było to pogranicze Mazowsza z Rusią, a następnie Polski i Litwy. Najbardziej o te tereny rywalizowali książęta mazowieccy, którzy w okresie od X do XIII wieku, stworzyli na tym obszarze organizację grodową. Dzięki mazowieckim osadnikom, powstały tutaj pierwsze osady. Jedną z nich była właśnie Wysokie.

W dokumencie z 1239 roku, który znajduje się w archiwum diecezjalnym w Płocku i odnosi się do kasztelanii święckiej została wymieniona osada Vysoke (Wysokie). Nazwa Wysokie jest związana z rzeźbą terenu. Początkowo miejscowość została wzniesiona na prawej stronie rzeki Brok na wysoczyźnie. W 1469 roku Kazimierz IV Jagiellończyk założył osadę Wysokie. Natomiast w 1490 roku osadził miasto Wysokie na czynszu. Książę Aleksander aktem z dnia 11 września 1494 roku określił granicę miasta. W dniu 4 stycznia 1503 roku Aleksander, wydał w Wilnie przywileje na mocy którego Wysokie Mazowieckie otrzymało prawa magdeburskie.

Wywóz odpadów w Wysokim Mazowieckim

Wywozimy odpady pobudowlane, w tym gruz Wysokie Mazowieckie oraz przeprowadzamy ich błyskawiczną utylizację.

do góry