Siemiatycze

Siemiatycze są urokliwym, zabytkowym miasteczkiem, w województwie podlaskim. Leżą w południowej części Podlasia, przy drodze numer 19, mniej więcej 60 kilometrów od Siedlec, na wschód od Warszawy.

W Siemiatyczach od wieków mieszkańcy tworzyli odmienne religie i kulturę. Oprócz katolików, mieszkało tutaj bardzo wielu Żydów i osób wyznania prawosławnego.

Zabytki w Siemiatyczach

Na początku warto wymienić dwa kościoły, czyli: Kościół Wniebowzięcia NMP, przy ulicy 3 Maja (barokowa świątynia, która została ufundowana w XV wieku, ostatecznie przebudowana w latach 1719-27) i Klasztor Misjonarzy, który również znajduje się przy ulicy 3 maja (są to dawne, późnobarokowe zabudowania klasztorne Misjonarzy). Znajdują się tutaj też dwie cerkwie i jedna synagoga. Cerkwie to: Cerkiew prawosławna Świętych Apostołów Piotra i Pawła, przy ulicy Powstania Styczniowego 1 (świątynia powstała w XIX wieku, w jej wnętrzu znajduje się ikonostas z 1908 roku i barokowe ikony Świętych Piotra i Pawła, Św. Paraskiewy) oraz Cerkiew Zmartwychstwania Chrystusa, przy ulicy Władysława Sikorskiego. Natomiast wspomniana wcześniej synagoga to synagoga przy ul. Zaszkolnej 1. Jest to klasycystyczna bożnica z 1797 roku. Aktualnie znajduje się w niej Muzeum Regionalne.

Nasze działania w Siemiatyczach

W Siemiatyczach prowadzimy działalność gospodarczą polegającą na wywozie i utylizacji odpadów pobudowlanych. Kontener na gruz można w bardzo szybki i prosty sposób zamówić na naszej platformie internetowej ecoexpress24.pl. Gwarantujemy niskie ceny i błyskawiczną realizację usługi.

do góry