Wasilków

Wasilków jest miastem w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wasilków. Zalicza się je do aglomeracji białostockiej.

Historia Wasilkowa

Badania archeologiczne wykazały, że pierwsi osadnicy na obszarze Wasilkowo byli już w mezolicie. Pierwsze osadnictwo występowało tutaj już w XIII wieku. Po 1509 roku teren na zachód od rzeki Sokołdki został skolonizowany przez Mikołaja Radziwiłła. Od 1512 roku na zachód od rzeki rozciągała się posiadłość Samuela Len­ca Samotyi. W niedługim czasie ten obszar został oddany dobrzyniewskiemu Łukaszowi Kurzenieckiemu. Ostatecznie miasto zostało założone na rozkaz Zygmunta Augusta w 1566 roku. Natomiast w dniu 8 grudnia 1566 roku miasto otrzymało prawa miejskie.

Starostą został Hiob Bretfus, nadworny architekt króla Zygmunta I Starego. Od tej chwili w mieście obowiązywało prawo magdeburskie. W 1566 roku w Wasilkowie została wybudowana drewniana cerkiew. Natomiast w 1567 roku wybudowano tutaj pierwszy kościół, również z drewna. W roku 1568 starostą został Hiob Prayetfuess. Natomiast w roku 1576 jego miejsce zajął Łukasz Górnicki. Wasilków został miastem królewskim w 1782 roku. W połowie XVII wieku miasteczko było zamieszkane przez około 500 mieszkańców. Przed I rozbiorem Polski w Wasilkowie mieszkało już 1500 osób, w tym

Żydzi i unici.

Wywóz odpadów w Wasilkowie
Prowadzimy utylizację śmieci Wasilków. Wynajmujemy kontenery na śmieci Wasilków w bardzo różnych rozmiarach. Można je zamówić przez Internet na platformie Ecoexpress24.pl.

do góry