Knyszyn

Knyszyn to jedno z najstarszych miast w województwie podlaskim oraz gmina miejsko-wiejska położona w powiecie monieckim.

Historia miasta Knyszyn

Pierwsze wzmianki o Knyszynie pochodzą z dokumentów z 1358 roku. Jednak osadnicy pojawili się tutaj dużo wcześniej. W 1568 roku Knyszyn i okoliczne tereny znalazły się w posiadaniu króla Zygmunta Augusta,. Wtedy też miasto otrzymało prawa miejskie. Został wybudowany ratusz na rynku, łaźnie, budynek wagi, oraz wybrukowano ulice. Knyszyn był uwielbiany przez króla Zygmunta Augusta. Miał on tutaj dwór, stadninę koni oraz sadzawki. W 1572 roku król Zygmunt August umarł w Knyszynie. To zdarzenie na swoim obrazie zatrzymał polski malarz Jan Matejko. Serce króla jest w sarkofagu w kryptach knyszyńskiego kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty.

Atrakcje turystyczne w Knyszynie

W Knyszynie można znaleźć następujące zabytki: układ urbanistyczny centrum miasta z XVI w., kościół parafialny z 1520 roku pod wezwaniem Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, drewniany lamus plebański z 1818 roku, budynek szpitalny z II połowy XIX wieku, dom mieszkalny drewniany wzniesiony w II połowie XVII wieku, pozostałości parku dworskiego z XVI wieku, cmentarz żydowski z XVIII w. położony na groblach sadzawek królewskich oraz manufaktura tkacka.

Wywóz odpadów w Knyszynie

Prowadzimy wywóz odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Knyszyn. Zajmujemy się również jego utylizacją. Chronimy przy tym środowisko naturalne. Wynajmujemy kontenery na gruz lub kontenery na śmieci Knyszyn.

do góry