Brańsk

Brańsk jest miastem i gminą we wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, siedzibą władz wiejskiej gminy Brańsk.

Historia Brańska

Nazwa Brańsk pochodzi o rzeki Bronki. Blisko miasta znajdują się stanowiska kultury amfor kulistych. Na przełomie X i XI wieku w Brańsku był gród obronny w miejscu, które dzisiaj nazywane jest Zamczyskiem. Na uroczysku „Kumat” we wschodniej części miasta w dniu 23 czerwca 1264 wojska polskie księcia Bolesława Wstydliwego zwyciężyły z Jaćwingami, którymi dowodził wódz Kumat. W 1366 roku król Kazimierz Wielki oddał te ziemie Litwie.

Przez pewien czas należały one do posiadłości księcia mazowieckiego Janusza I Starszego. Od 1413 roku miejscowość była częścią województwa trockiego. W 1430 roku znane było jako Brańsko. W latach około 1440-1444 należało przez chwilę do księcia mazowieckiego Bolesława IV. Wtedy też z bardzo dużym prawdopodobieństwem nastąpiła lokacja na prawie chełmińskim. Powstała również parafia rzymskokatolicka. Datuje się ją na 1446 rok.

Zabytki w Brańsku

W Brańsku można obejrzeć następujące zabytki: kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP z lat 1859-1862, dzwonnica z 1863 roku, kapliczka z figurą św. Piotra z połowy XIX wieku, na zbiegu ulic Binduga i Jana Kilińskiego oraz cmentarz rzymskokatolicki z 1852 roku.

Wywóz odpadów w Brańsku

W naszej ofercie znajduje się wywóz odpadów pobudowlanym, w tym również gruzu Brańsk oraz ich ekologiczna utylizacja. Z chęcią przyjedziemy na Twoją posesję z kontenerem na gruz Brańsk.

do góry