Michałowo

Michałowo jest miastem w Polsce, położonym w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Michałowo przy drodze wojewódzkiej numer 686.

Historia Michałowa

Początkowo na tym terenie były dobra oraz majątek Niezbudka. W niektórym źródłach wspominana jako Niezbudek. Nazwa Michałowo pochodzi od Seweryna Michałowskiego dziedzica wspomnianego wcześniej majątku oraz założyciela kolonii fabrycznej na prawym brzegu rzeki Supraśl. W 1860 roku były tu już cztery fabryki sukna. Największa należała do Michałowskiego. Pozostałe do: Brauera, Konitza i Moritza. W fabrykach pracowało 650 pracowników. Wśród ludności dominowali Niemcy. W Michałowie mieszkało również wielu Żydów. Do czasów współczesnych zachowały się pozostałości ich cmentarza przy drodze do Białegostoku.

W 1865 roku okoliczne tereny zostały własnością von Minkwitzów. Natomiast Michałowskiego zesłano na Syberię za pomoc powstańcom styczniowym. Do czasów I wojny światowej Michałowo było ważnym ośrodkiem przemysłu włókienniczego. W 1915 roku w związku z tym, że front zbliżał się do wschodnich rubieży współczesnej Polski, zarządzono fabryk z okolic Białegostoku. Ich wyposażenie zostało załadowane do pociągów i wywiezione do Rosji. W 1941 roku Niemcy utworzyli w Michałowie getto dla ludności żydowskiej. Znajdowało się ono na obszarze ulic: Sienkiewicza, Gródeckiej, Leśnej i Fabrycznej.

Wywóz odpadów w Michałowie

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Michałowo. Prowadzimy ich ekologiczną utylizację. Zapraszamy!

do góry