Wschowa

Wschowa jest miastem w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wschowa.

Historia Wschowy

Miejscowość była położona na pograniczu Wielkopolski oraz Śląska. Początkowo stanowiła część Wielkopolski, lecz w połowie średniowiecza z powodu wojen dzielnicowych została podbita. Wtedy włączono ją w granice Śląska. Pierwsza wzmianka o Wschowie pochodzi z 1136 roku. Wtedy została wymieniona w bulli papieża Innocentego II jako wieś arcybiskupów gnieźnieńskich. Wschowa otrzymała prawa miejskie w XIII wieku. Miasto bardzo szybko się rozwijało w tamtym okresie, ponieważ było położone na szlakach handlowych z Poznania do Głogowa i Czech. Miasto było zarządzane przez książąt śląskich. W 1343 roku król Kazimierz III Wielki przyłączył znowu Wschowę do Polskim. Natomiast w latach 1345 oraz 1349 otrzymała ona przywileje miasta królewskiego. Miasto było dużym ośrodkiem sukiennictwa. Funkcjonowały w nim liczne warsztaty złotnicze, garncarskie, szewskie oraz konwisarskie. Wschowa była siedzibą sądów szlacheckich: ziemskiego i grodzkiego. W 1404 roku w mieście powstała mennica. Działała aż do 1655 roku. W XVII wieku Niccolo Bacaralli założył tu pierwszą w Polsce manufakturę farbiarską.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Wschowie

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Wschowa oraz jego ekologiczną utylizacją. Każdy kontener na śmieci Wschowa, który można u nas wynająć przeznaczony jest na inny rodzaj odpadów. Uczymy jak segregować śmieci Wschowa. Zapraszamy!

do góry